Przejd藕 do tre艣ci

馃摝 Versandkostenfreie Lieferung

鉁 Zertifizierte Qualit盲t

馃尶 Biologische Baumwolle

鈾伙笍 Recyceltes Polyester

Ochrona danych

Ochrona danych

Wprowadzenie i przeglad

Niniejsze o艣wiadczenie o ochronie danych (wersja 20.08.2022-312094006) zosta艂o sporz膮dzone w celu udzielenia Pa艅stwu informacji zgodnie z postanowieniami og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych (UE) 2016/679[_0127_5_3 ]oraz w艂a艣ciwego obywatela do wyja艣nienia prawu, kt贸re dane osobowe (w skr贸cie dane) my jako osoba odpowiedzialna - oraz podmioty przetwarzaj膮ce na nasze zlecenie (np. B. Dostawca) 鈥 proces, kt贸ry b臋dzie przetwarzany w przysz艂o艣ci oraz jakie masz mo偶liwo艣ci prawne. U偶yte terminy nale偶y rozumie膰 jako neutralne pod wzgl臋dem p艂ci.
W skr贸cie:Udzielimy Ci wyczerpuj膮cych informacji o przetwarzanych przez nas danych na Tw贸j temat.

O艣wiadczenia o ochronie prywatno艣ci zwykle brzmi膮 bardzo technicznie i u偶ywaj膮 偶argonu prawniczego. Z drugiej strony niniejsze o艣wiadczenie o ochronie danych ma na celu opisanie najwa偶niejszych rzeczy tak prosto i przejrzy艣cie, jak to tylko mo偶liwe. O ile sprzyja to przejrzysto艣ci, techniczneterminy s膮 wyja艣nione w spos贸b przyjazny dla czytelnika, podane s膮 linki do dalszych informacji orazgrafika[_0127_5_1___0127_ [_0]27 oddanych do u偶ytku. W ten spos贸b informujemy Ci臋 jasnym i prostym j臋zykiem, 偶e przetwarzamy dane osobowe w ramach naszej dzia艂alno艣ci biznesowej tylko wtedy, gdy istnieje odpowiednia podstawa prawna. Z pewno艣ci膮 nie jest to mo偶liwe, je艣li sk艂adasz najbardziej zwi臋z艂e, niejasne i prawno-techniczne o艣wiadczenia, poniewa偶 cz臋sto s膮 one standardem w Internecie, je艣li chodzi o ochron臋 danych. Mam nadziej臋, 偶e poni偶sze wyja艣nienia oka偶膮 si臋 interesuj膮ce i pouczaj膮ce oraz 偶e znajdziesz informacje, kt贸rych jeszcze nie zna艂e艣.
Je艣li nadal masz pytania, bardzo prosimy o kontakt z poni偶szym lub kontaktowania si臋 z podmiotem odpowiedzialnym wymienionym w stopce redakcyjnej, korzystania z istniej膮cych link贸w i przegl膮dania dalszych informacji na stronach internetowych os贸b trzecich. Nasze dane kontaktowe mo偶na oczywi艣cie znale藕膰 r贸wnie偶 w stopce redakcyjnej.

szereg zastosowa艅

Niniejsze o艣wiadczenie o ochronie danych dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez nas w firmie oraz wszystkich danych osobowych, kt贸re przetwarzaj膮 firmy na nasze zlecenie (podmioty przetwarzaj膮ce). Przez dane osobowe rozumiemy informacje w rozumieniu art. 4 Nie. 1 RODO, takie jak imi臋 i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy osoby. Przetwarzanie danych osobowych gwarantuje, 偶e mo偶emy oferowa膰 i rozlicza膰 nasze us艂ugi i produkty, zar贸wno online, jak i offline. Zakres niniejszej polityki prywatno艣ci obejmuje:

 • wszystkie obecno艣ci online (strony internetowe, sklepy internetowe), kt贸re prowadzimy
 • Wyst臋py w mediach spo艂eczno艣ciowych i komunikacja e-mailowa
 • aplikacje mobilne na smartfony i inne urz膮dzenia

W skr贸cie:O艣wiadczenie o ochronie danych dotyczy wszystkich obszar贸w, w kt贸rych dane osobowe s膮 przetwarzane w spos贸b uporz膮dkowany w firmie za po艣rednictwem wymienionych kana艂贸w. Je艣li wejdziemy z Tob膮 w stosunki prawne poza tymi kana艂ami, w razie potrzeby poinformujemy Ci臋 o tym oddzielnie.

podstawy prawne

W poni偶szym o艣wiadczeniu o ochronie danych osobowych w przejrzysty spos贸b informujemy o zasadach i przepisach prawnych, tj. podstawie prawnej og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych, kt贸re umo偶liwiaj膮 nam przetwarzanie danych osobowych.
W zakresie prawa UE odsy艂amy do ROZPORZ膭DZENIA (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27. kwiecie艅 2016 r. Mo偶esz oczywi艣cie zapozna膰 si臋 z niniejszym unijnym og贸lnym rozporz膮dzeniem o ochronie danych online w EUR-Lex, bramie do prawa UE, pod adresem
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679.

Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy spe艂niony jest co najmniej jeden z poni偶szych warunk贸w:

 1. Zgoda(Art. 6 ust. 1 lit. a RODO): wyrazili Pa艅stwo zgod臋 na przetwarzanie danych w okre艣lonym celu. Przyk艂adem mo偶e by膰 przechowywanie danych wprowadzonych przez Ciebie w formularzu kontaktowym.
 2. Umowa (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO): Przetwarzamy Twoje dane w celu wype艂nienia zawartej z Tob膮 umowy lub zobowi膮za艅 przedumownych. Na przyk艂ad, je艣li zawieramy z Tob膮 umow臋 sprzeda偶y, potrzebujemy z wyprzedzeniem danych osobowych.
 3. Obowi膮zek prawny(Art. 6 ust. 1 lit. c RODO): Je偶eli ci膮偶y na nas obowi膮zek prawny, przetwarzamy Twoje dane. Na przyk艂ad jeste艣my prawnie zobowi膮zani do przechowywania faktur dla cel贸w ksi臋gowych. Zazwyczaj zawieraj膮 one dane osobowe.
 4. Uzasadniony interes(Art. 6 ust. 1 lit. f RODO): W przypadku prawnie uzasadnionych interes贸w, kt贸re nie ograniczaj膮 Twoich praw podstawowych, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych. Na przyk艂ad musimy przetwarza膰 okre艣lone dane, aby m贸c bezpiecznie i ekonomicznie obs艂ugiwa膰 nasz膮 stron臋 internetow膮. Przetwarzanie to jest zatem uzasadnionym interesem.

Inne warunki, takie jak postrzeganie nagra艅 w interesie publicznym i sprawowaniu w艂adzy publicznej oraz ochrona 偶ywotnych interes贸w, zwykle nas nie dotycz膮. Je偶eli taka podstawa prawna mia艂aby mie膰 znaczenie, zostanie ona wskazana w odpowiednim miejscu.

Opr贸cz rozporz膮dzenia UE obowi膮zuj膮 r贸wnie偶 przepisy krajowe:

 • WAustriijest to federalna ustawa o ochronie os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych (Ustawa o ochronie danych) , w skr贸cie[_0127_5_0127_[5_0127] DSG.
 • InDeutschlandgilt dasBundesdatenschutzgesetz, kurzBDSG .

Je艣li zastosowanie maj膮 inne przepisy regionalne lub krajowe, poinformujemy Ci臋 o nich w poni偶szych sekcjach.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Je艣li masz jakiekolwiek pytania dotycz膮ce ochrony danych lub przetwarzania danych osobowych, poni偶ej znajdziesz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej. Stanowisko:
Matakuna.com
艁ukasz Puttlitz
ul. Spechthausener 1, 16227 Eberswalde

E-mail: info@matakuna.com

Odcisk: https://matakuna.com/pages/impressum

czas przechowywania

Fakt, 偶e przechowujemy dane osobowe tylko tak d艂ugo, jak jest to absolutnie konieczne do 艣wiadczenia naszych us艂ug i produkt贸w, jest dla nas og贸lnym kryterium. Oznacza to, 偶e usuwamy dane osobowe, gdy tylko ustanie przyczyna ich przetwarzania. W niekt贸rych przypadkach jeste艣my prawnie zobowi膮zani do przechowywania niekt贸rych danych nawet po ustaniu pierwotnego celu, na przyk艂ad do cel贸w ksi臋gowych.

W przypadku ch臋ci usuni臋cia danych lub cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych, dane zostan膮 usuni臋te tak szybko, jak to mo偶liwe i o ile nie ma obowi膮zku ich przechowywania.

Poni偶ej poinformujemy Ci臋 o konkretnym czasie trwania danego przetwarzania danych, o ile b臋dziemy dysponowa膰 dalszymi informacjami na ten temat.

Prawa wynikaj膮ce z og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO informujemy Ci臋 o nast臋puj膮cych prawach, kt贸re Ci przys艂uguj膮, aby dane by艂y przetwarzane rzetelnie i przejrzy艣cie:

 • Zgodnie z art. 15 RODO masz prawo do informacji, czy przetwarzamy Twoje dane. W takim przypadku masz prawo otrzyma膰 kopi臋 danych oraz zosta膰 poinformowanym o nast臋puj膮cych informacjach:
  • w jakim celu dokonujemy przetwarzania;
  • kategorie, czyli rodzaje przetwarzanych danych;
  • kto otrzymuje te dane i je艣li dane s膮 przekazywane do kraj贸w trzecich, w jaki spos贸b mo偶na zagwarantowa膰 bezpiecze艅stwo;
  • jak d艂ugo dane s膮 przechowywane;
  • istnienie prawa do sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • 偶e mo偶esz z艂o偶y膰 skarg臋 do organu nadzorczego (linki do tych organ贸w znajdziesz poni偶ej);
  • pochodzenie danych, je艣li nie uzyskali艣my ich od Ciebie;
  • czy przeprowadzane jest profilowanie, tj. czy dane s膮 automatycznie oceniane w celu stworzenia dla Ciebie profilu osobistego.
 • Zgodnie z art. 16 RODO masz prawo do sprostowania danych, co oznacza, 偶e musimy poprawi膰 dane, je艣li znajdziesz jakie艣 b艂臋dy.
 • Zgodnie z art. 17 RODO masz prawo do usuni臋cia (鈥瀙rawo do bycia zapomnianym鈥), co w szczeg贸lno艣ci oznacza, 偶e mo偶esz za偶膮da膰 usuni臋cia swoich danych.
 • Zgodnie z art. 18 RODO masz prawo do ograniczenia przetwarzania, co oznacza, 偶e mo偶emy tylko przechowywa膰 dane, ale nie mo偶emy ich dalej wykorzystywa膰.
 • Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo do przenoszenia danych, co oznacza, 偶e na 偶膮danie mo偶emy udost臋pni膰 Ci Twoje dane we wsp贸lnym formacie.
 • Zgodnie z art. 21 RODO przys艂uguje Ci prawo sprzeciwu, kt贸re po wykonaniu spowoduje zmian臋 sposobu przetwarzania.
  • Je偶eli podstaw膮 przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 艣wieci e (interes publiczny, wykonywanie w艂adzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 艣wieci f (prawnie uzasadniony interes), mo偶esz sprzeciwi膰 si臋 przetwarzaniu. Nast臋pnie tak szybko, jak to mo偶liwe, sprawdzimy, czy mo偶emy zgodnie z prawem zastosowa膰 si臋 do tego sprzeciwu.
  • Je艣li dane s膮 wykorzystywane do obs艂ugi reklamy bezpo艣redniej, mo偶esz w ka偶dej chwili sprzeciwi膰 si臋 tego rodzaju przetwarzaniu danych. Po tym terminie nie mo偶emy ju偶 wykorzystywa膰 Twoich danych do marketingu bezpo艣redniego.
  • Je偶eli dane s膮 wykorzystywane do obs艂ugi profilowania, mo偶esz w ka偶dej chwili sprzeciwi膰 si臋 tego rodzaju przetwarzaniu danych. Po tym okresie nie mo偶emy ju偶 wykorzystywa膰 Twoich danych do profilowania.
 • Zgodnie z art. 22 RODO mo偶esz mie膰 prawo do tego, by nie podlega膰 decyzji, kt贸ra opiera si臋 wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (np. profilowaniu).
 • Zgodnie z art. 77 RODO przys艂uguje Ci prawo do z艂o偶enia reklamacji. Oznacza to, 偶e w ka偶dej chwili mo偶esz z艂o偶y膰 skarg臋 do organu ochrony danych, je艣li uznasz, 偶e przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

W skr贸cie:Masz prawa - nie wahaj si臋 skontaktowa膰 z osob膮 odpowiedzialn膮 wymienion膮 powy偶ej!

Je偶eli uwa偶asz, 偶e przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych lub Twoje prawa do ochrony danych zosta艂y naruszone w inny spos贸b, mo偶esz wnie艣膰 skarg臋 do organu nadzorczego. Jest to organ ochrony danych w Austrii. W Niemczech istnieje inspektor ochrony danych dla ka偶dego kraju zwi膮zkowego. Aby uzyska膰 wi臋cej informacji, skontaktuj si臋 z Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Wolno艣ci Informacji (BfDI). Za nasz膮 firm臋 odpowiada nast臋puj膮cy lokalny organ ochrony danych:

Brandenburski organ ochrony danych

Rzecznik Stanu ds. Ochrony Danych Osobowych:Dagmar Hartge
Adres:Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow
Nr telefonu:03 32 03/356-0
Adres e-mail:poststelle@lda.brandenburg.de
Witryna:https://www.lda.brandenburg.de/lda/de/

bezpiecze艅stwo przetwarzania danych

W celu ochrony danych osobowych wdro偶yli艣my 艣rodki zar贸wno techniczne, jak i organizacyjne. Tam, gdzie to mo偶liwe, szyfrujemy lub pseudonimizujemy dane osobowe. W ten spos贸b maksymalnie utrudniamy stronom trzecim wywnioskowanie danych osobowych z naszych danych.

Sztuka. 25 RODO m贸wi tutaj o 鈥瀘chronie danych poprzez projektowanie technologii i poprzez domy艣lne ustawienia sprzyjaj膮ce ochronie danych鈥 i oznacza, 偶e mo偶esz korzysta膰 z oprogramowania (np. formularze), w tym sprz臋t (np. g. dost臋p do serwerowni) zawsze my艣li o bezpiecze艅stwie i podejmuje odpowiednie 艣rodki. W razie potrzeby om贸wimy poni偶ej konkretne 艣rodki.

Szyfrowanie TLS z https

TLS, szyfrowanie i https brzmi膮 bardzo technicznie i takie s膮. U偶ywamy protoko艂u HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure oznacza 鈥瀊ezpieczny protok贸艂 przesy艂ania hipertekstu鈥) do bezpiecznego przesy艂ania danych w Internecie.
Oznacza to, 偶e ca艂a transmisja wszystkich danych z Twojej przegl膮darki na nasz serwer WWW jest zabezpieczona - nikt nie mo偶e 鈥瀙ods艂ucha膰鈥.

W ten spos贸b wprowadzili艣my dodatkow膮 warstw臋 bezpiecze艅stwa i przestrzegamy ochrony danych poprzez projektowanie technologii (Artyku艂 25 ust. 1 DSGVO). Wykorzystuj膮c TLS (Transport Layer Security), protok贸艂 szyfruj膮cy do bezpiecznej transmisji danych w Internecie, mo偶emy zapewni膰 ochron臋 poufnych danych.
Wykorzystanie tej ochrony do transmisji danych mo偶na rozpozna膰 po ma艂ym symbolu k艂贸dki lewy g贸rny r贸g przegl膮darki, na lewo od adresu internetowego (np. B. beispielseite.de) oraz stosowanie schematu https (zamiast http) jako cz臋艣ci naszego adresu internetowego.
Je艣li chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o szyfrowaniu, zalecamy wyszukanie w Google has艂a 鈥濰ypertext Transfer Protocol Secure wiki鈥, aby uzyska膰 dobre 艂膮cza do dalszych informacji.

Komunikacja

Podsumowanie komunikacji
馃懃 Dotyczy: Ka偶dy, kto komunikuje si臋 z nami przez telefon, e-mail lub formularz online
馃摀 Dane przetwarzane: m.in. B. Numer telefonu, imi臋 i nazwisko, adres e-mail, dane wprowadzone w formularzu. Wi臋cej szczeg贸艂贸w mo偶na znale藕膰 w rodzaju u偶ytego kontaktu
馃 Cel: Obs艂uga komunikacji z klientami, partnerami biznesowymi itp.
馃搮 Czas przechowywania: Czas trwania sprawy biznesowej i przepis贸w prawnych
鈿栵笍Podstawa prawna: art. 6 Abs. 1 艣wieci a RODO (zgoda), art. 6 Abs. 1 艣wieci b RODO (umowa), art. 6 Abs. 1 艣wieci f RODO (prawnie uzasadnione interesy)

Je偶eli kontaktujesz si臋 z nami i komunikujesz za po艣rednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub formularza internetowego, dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane.

Dane b臋d膮 przetwarzane w celu obs艂ugi i przetworzenia Twojego pytania oraz zwi膮zanej z nim transakcji biznesowej. Dane s膮 przechowywane lub tak d艂ugo, jak nakazuje prawo.

Osoby dotkni臋te chorob膮

Wymienione procesy dotycz膮 wszystkich os贸b, kt贸re szukaj膮 z nami kontaktu za po艣rednictwem udost臋pnianych przez nas kana艂贸w komunikacji.

Telefon

Je艣li do nas zadzwonisz, dane po艂膮czenia b臋d膮 przechowywane pod pseudonimem na odpowiednim urz膮dzeniu ko艅cowym i u dostawcy us艂ug telekomunikacyjnych, z kt贸rego korzystasz. Ponadto dane, takie jak imi臋 i nazwisko oraz numer telefonu, mo偶na nast臋pnie przes艂a膰 e-mailem i zapisa膰 w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania. Dane zostan膮 usuni臋te, gdy tylko zako艅czy si臋 uzasadnienie biznesowe i pozwol膮 na to wymogi prawne.

E-mail

Je艣li komunikujesz si臋 z nami przez e-mail, dane mog膮 by膰 przechowywane na odpowiednim urz膮dzeniu ko艅cowym (komputerze, laptopie, smartfonie, ...) oraz dane s膮 przechowywane na serwerze e-mail. Dane zostan膮 usuni臋te, gdy tylko zako艅czy si臋 uzasadnienie biznesowe i pozwol膮 na to wymogi prawne.

Formularze online

Je艣li komunikujesz si臋 z nami za pomoc膮 formularza online, dane b臋d膮 przechowywane na naszym serwerze internetowym iw razie potrzeby przesy艂ane od nas na adres e-mail. Dane zostan膮 usuni臋te, gdy tylko zako艅czy si臋 uzasadnienie biznesowe i pozwol膮 na to wymogi prawne.

podstawy prawne

Przetwarzanie danych opiera si臋 na nast臋puj膮cych podstawach prawnych:

 • Sztuka. 6 Abs. 1 艣wieci a RODO (zgoda): wyra偶asz zgod臋 na przechowywanie Twoich danych i dalsze wykorzystywanie ich do cel贸w biznesowych;
 • Sztuka. 6 Abs. 1 艣wieci b RODO (umowa): Istnieje potrzeba wykonania umowy z Tob膮 lub podmiotem przetwarzaj膮cym, takim jak np B. operatorowi telefonicznemu lub dane s膮 nam potrzebne do czynno艣ci przedumownych, np. B. przygotowanie oferty, proces;
 • Sztuka. 6 Abs. 1 艣wieci f RODO (uzasadnione interesy): Chcemy prowadzi膰 zapytania klient贸w i komunikacj臋 biznesow膮 w profesjonalnych ramach. S膮 to pewne urz膮dzenia techniczne, takie jak np. Programy pocztowe, serwery wymiany i operatorzy telefonii kom贸rkowej s膮 niezb臋dne do skutecznej komunikacji.

Umowa o przetwarzanie zam贸wienia (AVV)

W tej sekcji chcieliby艣my wyja艣ni膰, czym jest umowa o przetwarzanie danych i dlaczego jest potrzebna. Poniewa偶 s艂owo 鈥瀠mowa o realizacj臋 zam贸wienia鈥 jest do艣膰 艂ama艅cem j臋zykowym, cz臋sto b臋dziemy u偶ywa膰 tutaj w tek艣cie tylko akronimu AVV. Jak wi臋kszo艣膰 firm nie pracujemy sami, ale sami korzystamy r贸wnie偶 z us艂ug innych firm lub os贸b prywatnych.聽 Anga偶uj膮c r贸偶ne firmy Us艂ugodawcy mog膮 przekazywa膰 dane osobowe do przetwarzania. Partnerzy ci dzia艂aj膮 nast臋pnie jako podmioty przetwarzaj膮ce, z kt贸rymi zawieramy umow臋, tak zwan膮 umow臋 o przetwarzanie danych (AVV). Najwa偶niejsz膮 rzecz膮, o kt贸rej musisz wiedzie膰, jest to, 偶e przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa si臋 wy艂膮cznie zgodnie z naszymi instrukcjami i musi by膰 regulowane przez AVV.

Kim s膮 przetw贸rcy?

Jako w艂a艣ciciel firmy i strony internetowej jeste艣my odpowiedzialni za wszystkie dane, kt贸re od Ciebie przetwarzamy. Opr贸cz os贸b odpowiedzialnych mog膮 istnie膰 r贸wnie偶 tzw. podmioty przetwarzaj膮ce. Dotyczy to ka偶dej firmy ka偶da osoba, kt贸ra przetwarza dane osobowe w naszym imieniu. Dok艂adniej i zgodnie z definicj膮 RODO: za podmiot przetwarzaj膮cy uwa偶a si臋 ka偶d膮 osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮, organ, instytucj臋 lub inny organ, kt贸ry przetwarza dane osobowe w naszym imieniu. Podmiotami przetwarzaj膮cymi mog膮 by膰 zatem dostawcy us艂ug, tacy jak dostawcy hostingu lub chmury, dostawcy p艂atno艣ci lub biuletyn贸w lub du偶e firmy, takie jak Google lub Microsoft.

Aby u艂atwi膰 zrozumienie terminologii, oto przegl膮d trzech r贸l w RODO:

Betroffener聽(Sie als Kunde oder Interessent) 鈫Verantwortlicher(wir als Unternehmen und Auftraggeber) 鈫[_0127_5_4 ]Przetw贸rca zam贸wie艅(us艂ugodawcy tacy jak B. dostawca us艂ug hostingowych lub us艂ug w chmurze)

Tre艣膰 umowy o realizacj臋 zam贸wienia

Jak ju偶 wspomniano powy偶ej, zawarli艣my AVV z naszymi partnerami, kt贸rzy dzia艂aj膮 jako podmioty przetwarzaj膮ce. Przede wszystkim stwierdza, 偶e podmiot przetwarzaj膮cy przetwarza dane podlegaj膮ce przetwarzaniu wy艂膮cznie zgodnie z RODO. Umowa musi zosta膰 zawarta w formie pisemnej, cho膰 w tym kontek艣cie elektroniczne zawarcie umowy jest r贸wnie偶 uwa偶ane za 鈥瀢 formie pisemnej鈥. Przetwarzanie danych osobowych odbywa si臋 wy艂膮cznie na podstawie umowy. Umowa musi zawiera膰 nast臋puj膮ce elementy:

 • Wi膮偶膮ce dla nas jako odpowiedzialne
 • Obowi膮zki i prawa administratora
 • Kategorie os贸b, kt贸rych dane dotycz膮
 • Rodzaj danych osobowych
 • Rodzaj i cel przetwarzania danych
 • Przedmiot i czas przetwarzania danych
 • Miejsce wykonywania przetwarzania danych

Ponadto umowa zawiera wszystkie obowi膮zki podmiotu przetwarzaj膮cego. Do najwa偶niejszych obowi膮zk贸w nale偶膮:

 • 艢rodki zapewniaj膮ce bezpiecze艅stwo danych
 • podj臋cia mo偶liwych 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych s艂u偶膮cych ochronie praw osoby, kt贸rej dane dotycz膮
 • prowadzenia rejestru przetwarzania danych
 • do wsp贸艂pracy z organem nadzoruj膮cym ochron臋 danych na 偶膮danie
 • przeprowadzi膰 analiz臋 ryzyka w zwi膮zku z otrzymanymi danymi osobowymi
 • Podwykonawc贸w przetwarzania mo偶na zatrudnia膰 wy艂膮cznie za pisemn膮 zgod膮 osoby odpowiedzialnej

Mo偶esz zobaczy膰, jak wygl膮da taki GCU pod https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-mustervertrag-auftragsverarbeitung.html. Przyk艂adowa umowa zosta艂a przedstawiona tutaj.

Cookies

Podsumowanie plik贸w cookie
馃懃 Dotyczy: Odwiedzaj膮cy witryn臋
馃 Cel: w zale偶no艣ci od konkretnego pliku cookie. Wi臋cej szczeg贸艂贸w mo偶na znale藕膰 poni偶ej lub u producenta oprogramowania, kt贸ry ustawia plik cookie.
馃摀 Przetwarzane dane: W zale偶no艣ci od u偶ywanego pliku cookie. Wi臋cej szczeg贸艂贸w mo偶na znale藕膰 poni偶ej lub u producenta oprogramowania, kt贸ry ustawia plik cookie.
馃搮 Czas przechowywania: w zale偶no艣ci od odpowiedniego pliku cookie mo偶e waha膰 si臋 od godzin do lat
鈿栵笍Podstawa prawna: art. 6 Abs. 1 艣wieci a RODO (zgoda), art. 6 Abs. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)

Co to s膮 pliki cookie?

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie HTTP do przechowywania danych specyficznych dla u偶ytkownika.
Poni偶ej wyja艣niamy, czym s膮 pliki cookie i dlaczego s膮 u偶ywane, aby艣 m贸g艂 lepiej zrozumie膰 poni偶sze o艣wiadczenie o ochronie danych.

Za ka偶dym razem, gdy surfujesz po Internecie, korzystasz z przegl膮darki. Dobrze znane przegl膮darki to Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer i Microsoft Edge. Wi臋kszo艣膰 stron internetowych przechowuje ma艂e pliki tekstowe w Twojej przegl膮darce. Pliki te nazywane s膮 ciasteczkami.

Jednego nie mo偶na zaprzeczy膰: pliki cookie s膮 naprawd臋 przydatnymi ma艂ymi pomocnikami. Prawie wszystkie strony internetowe u偶ywaj膮 plik贸w cookie. M贸wi膮c dok艂adniej, s膮 to pliki cookie HTTP, poniewa偶 istniej膮 inne pliki cookie do innych obszar贸w zastosowa艅. Pliki cookie HTTP to ma艂e pliki, kt贸re s膮 przechowywane na Twoim komputerze przez nasz膮 stron臋 internetow膮. Te pliki cookie s膮 automatycznie zapisywane w folderze plik贸w cookie, kt贸ry jest zasadniczo 鈥瀖贸zgiem鈥 Twojej przegl膮darki. Plik cookie sk艂ada si臋 z nazwy i warto艣ci. Podczas definiowania pliku cookie nale偶y r贸wnie偶 okre艣li膰 jeden lub wi臋cej atrybut贸w.

Pliki cookie przechowuj膮 okre艣lone dane u偶ytkownika, takie jak j臋zyk lub osobiste ustawienia strony. Gdy ponownie odwiedzasz nasz膮 witryn臋, Twoja przegl膮darka przesy艂a informacje 鈥瀦wi膮zane z u偶ytkownikiem鈥 z powrotem do naszej witryny. Dzi臋ki plikom cookie nasza witryna wie, kim jeste艣 i oferuje ustawienia, do kt贸rych jeste艣 przyzwyczajony. W niekt贸rych przegl膮darkach ka偶dy plik cookie ma sw贸j w艂asny plik, w innych, takich jak Firefox, wszystkie pliki cookie s膮 przechowywane w jednym pliku.

Poni偶sza grafika przedstawia mo偶liw膮 interakcj臋 mi臋dzy przegl膮dark膮 internetow膮, np B. Chrome i serwer WWW. Przegl膮darka internetowa 偶膮da strony internetowej i otrzymuje z serwera plik cookie, kt贸rego przegl膮darka u偶ywa ponownie, gdy tylko za偶膮da kolejnej strony.

HTTP Cookie Interaktion zwischen Browser und Webserver

Istniej膮 zar贸wno w艂asne pliki cookie, jak i pliki cookie stron trzecich. W艂asne pliki cookie s膮 tworzone bezpo艣rednio przez nasz膮 witryn臋, pliki cookie stron trzecich s膮 tworzone przez witryny partnerskie (np. Google Analytics). Ka偶dy plik cookie nale偶y ocenia膰 indywidualnie, poniewa偶 ka偶dy plik cookie przechowuje r贸偶ne dane. Czas wa偶no艣ci pliku cookie r贸wnie偶 waha si臋 od kilku minut do kilku lat. Pliki cookie nie s膮 oprogramowaniem i nie zawieraj膮 wirus贸w, trojan贸w ani innych 鈥瀞zkodnik贸w鈥. Pliki cookie nie maj膮 r贸wnie偶 dost臋pu do informacji na Twoim komputerze.

Przyk艂adowo dane plik贸w cookies mog膮 wygl膮da膰 tak:

Imi臋: _ga
Warto艣膰: GA1.2.1326744211.152312094006-9
Cel:Wyr贸偶nienie u偶ytkownik贸w witryny
Data wa偶no艣ci: po 2 latach

Przegl膮darka powinna obs艂ugiwa膰 te minimalne rozmiary:

 • Mindestens 4096 Bytes pro Cookie
 • Co najmniej 50 plik贸w cookie na domen臋
 • 艁膮cznie co najmniej 3000 plik贸w cookie

Jakie s膮 rodzaje plik贸w cookie?

Kwestia, z kt贸rych plik贸w cookie korzystamy, zale偶y w szczeg贸lno艣ci od u偶ywanych us艂ug i jest wyja艣niona w kolejnych cz臋艣ciach o艣wiadczenia o ochronie danych. W tym miejscu chcieliby艣my pokr贸tce om贸wi膰 r贸偶ne rodzaje plik贸w cookie HTTP.

Istniej膮 4 rodzaje plik贸w cookie:

Niezb臋dne pliki cookie
Te pliki cookie s膮 niezb臋dne do zapewnienia podstawowych funkcji serwisu. Na przyk艂ad te pliki cookie s膮 potrzebne, je艣li u偶ytkownik umie艣ci produkt w koszyku, a nast臋pnie kontynuuje przegl膮danie innych stron i przechodzi do kasy dopiero p贸藕niej. Te pliki cookie nie usuwaj膮 koszyka, nawet je艣li u偶ytkownik zamknie okno przegl膮darki.

Odpowiednie pliki cookie
Te pliki cookie zbieraj膮 informacje o zachowaniu u偶ytkownika oraz o tym, czy u偶ytkownik otrzymuje komunikaty o b艂臋dach. Ponadto te pliki cookie s膮 r贸wnie偶 wykorzystywane do mierzenia czasu 艂adowania i zachowania strony internetowej w r贸偶nych przegl膮darkach.

Docelowe pliki cookie
Te pliki cookie zapewniaj膮 lepsz膮 przyjazno艣膰 dla u偶ytkownika. Zapisywane s膮 na przyk艂ad wprowadzone lokalizacje, rozmiary czcionek czy dane formularzy.

Reklamowe pliki cookie
Te pliki cookie s膮 r贸wnie偶 nazywane ukierunkowanymi plikami cookie. S艂u偶膮 do dostarczania u偶ytkownikowi indywidualnie dopasowanej reklamy. Mo偶e to by膰 bardzo przydatne, ale tak偶e bardzo irytuj膮ce.

Zwykle, gdy odwiedzasz stron臋 internetow膮 po raz pierwszy, zostaniesz zapytany, na kt贸ry z tych rodzaj贸w plik贸w cookie chcesz zezwoli膰. I oczywi艣cie ta decyzja jest r贸wnie偶 przechowywana w pliku cookie.

Je艣li chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o plikach cookie i nie boisz si臋 dokumentacji technicznej, polecamyhttps://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265, Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments o nazwie 鈥濵echanizm zarz膮dzania stanem HTTP鈥.

Cel przetwarzania za pomoc膮 plik贸w cookie

Cel ostatecznie zale偶y od danego pliku cookie. Wi臋cej szczeg贸艂贸w mo偶na znale藕膰 poni偶ej lub u producenta oprogramowania, kt贸re ustawia plik cookie.

Jakie dane s膮 przetwarzane?

Pliki cookie s膮 ma艂ymi pomocnikami w wielu r贸偶nych zadaniach. Niestety nie mo偶na uog贸lni膰, jakie dane s膮 przechowywane w plikach cookie, ale o przetwarzanych lub przetwarzanych danych poinformujemy Ci臋 w poni偶szym o艣wiadczeniu o ochronie danych. informowa膰 o przechowywanych danych.

Czas przechowywania plik贸w cookies

Okres przechowywania zale偶y od danego pliku cookie i jest okre艣lony poni偶ej. Niekt贸re pliki cookie s膮 usuwane po mniej ni偶 godzinie, inne mog膮 pozosta膰 na komputerze przez kilka lat.

Mo偶esz r贸wnie偶 samodzielnie wp艂yn膮膰 na okres przechowywania. W ka偶dej chwili mo偶esz r臋cznie usun膮膰 wszystkie pliki cookie za pomoc膮 swojej przegl膮darki (patrz tak偶e 鈥濸rawo sprzeciwu鈥 poni偶ej). Ponadto pliki cookie oparte na zgodzie zostan膮 usuni臋te najp贸藕niej po wycofaniu zgody, przy czym do tego czasu legalno艣膰 przechowywania pozostaje nienaruszona.

Prawo do sprzeciwu 鈥 jak mog臋 usun膮膰 pliki cookies?

Sam decydujesz, w jaki spos贸b i czy chcesz korzysta膰 z plik贸w cookie. Bez wzgl臋du na to, z jakiego serwisu lub serwisu pochodz膮 pliki cookies, zawsze masz mo偶liwo艣膰 ich usuni臋cia, dezaktywacji lub tylko cz臋艣ciowej zgody na cookies. Na przyk艂ad mo偶esz zablokowa膰 pliki cookie stron trzecich, ale zezwoli膰 na wszystkie inne pliki cookie.

Je艣li chcesz dowiedzie膰 si臋, kt贸re pliki cookie zosta艂y zapisane w Twojej przegl膮darce, je艣li chcesz zmieni膰 lub usun膮膰 ustawienia plik贸w cookie, mo偶esz to znale藕膰 w ustawieniach przegl膮darki:

Chrome: usuwanie i aktywacja plik贸w cookie oraz zarz膮dzanie nimi w Chrome

Safari: zarz膮dzanie plikami cookie i danymi witryn w przegl膮darce Safari

Firefox: usu艅 pliki cookie, aby usun膮膰 dane, kt贸re strony internetowe przechowuj膮 na Twoim komputerze

Internet Explorer: usuwanie plik贸w cookie i zarz膮dzanie nimi

Microsoft Edge: usuwanie plik贸w cookie i zarz膮dzanie nimi

Je艣li generalnie nie chcesz 偶adnych plik贸w cookie, mo偶esz ustawi膰 swoj膮 przegl膮dark臋 tak, aby zawsze informowa艂a Ci臋, kiedy plik cookie ma zosta膰 ustawiony. Mo偶esz zdecydowa膰 dla ka偶dego pojedynczego pliku cookie, czy zezwolisz na plik cookie, czy nie. Procedura r贸偶ni si臋 w zale偶no艣ci od przegl膮darki. Instrukcji najlepiej szuka膰 w Google z wyszukiwanym has艂em 鈥濽su艅 cookies Chrome鈥 lub 鈥濪ezaktywuj cookies Chrome鈥 w przypadku przegl膮darki Chrome.

podstawa prawna

Tak zwane 鈥濿ytyczne dotycz膮ce plik贸w cookie鈥 obowi膮zuj膮 od 2009 roku. Wskazuje, 偶e przechowywanie plik贸w cookies wymagazgody(art. 6 ust. 1 艣wieci a RODO) wymagane od Ciebie. Jednak w krajach UE reakcje na te dyrektywy s膮 nadal bardzo r贸偶ne. Jednak w Austrii dyrektywa ta zosta艂a wdro偶ona w 搂 96 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne (TKG). W Niemczech wytyczne dotycz膮ce plik贸w cookie nie zosta艂y wdro偶one jako prawo krajowe. Zamiast tego wytyczne te zosta艂y w du偶ej mierze wdro偶one w 搂 15 ust. 3 ustawy o telemediach (TMG).

W przypadku bezwzgl臋dnie niezb臋dnych plik贸w cookie, nawet je艣li nie zosta艂a wyra偶ona zgoda, istniej膮uzasadniony interes(art. 6 ust. 1 艣wieci f RODO), kt贸re w wi臋kszo艣ci przypadk贸w maj膮 charakter gospodarczy. Chcemy zapewni膰 odwiedzaj膮cym nasz膮 witryn臋 przyjemn膮 obs艂ug臋, a niekt贸re pliki cookie s膮 cz臋sto do tego niezb臋dne.

Je艣li u偶ywane s膮 pliki cookie, kt贸re nie s膮 absolutnie konieczne, dzieje si臋 to tylko za Twoj膮 zgod膮. Podstaw膮 prawn膮 w tym zakresie jest art. 6 Abs. 1 艣wieci DSGVO.

W kolejnych sekcjach zostaniesz bardziej szczeg贸艂owo poinformowany o korzystaniu z plik贸w cookie, je艣li u偶ywane oprogramowanie wykorzystuje pliki cookie.

Rejestracja

Podsumowanie rejestracji
馃懃 Dotyczy:Wszystkie osoby, kt贸re zarejestruj膮 si臋, utworz膮 konto, zaloguj膮 si臋 i b臋d膮 z niego korzysta膰.
馃摀 Dane przetwarzane: adres e-mail, imi臋 i nazwisko, has艂o oraz inne dane zbierane w trakcie rejestracji, logowania i korzystania z konta.
馃 Cel:艢wiadczenie naszych us艂ug. Komunikacja z klientami w zwi膮zku z us艂ugami.
馃搮 Okres przechowywania: Stak d艂ugo, jak istnieje konto firmowe powi膮zane z tekstami, a potem zwykle 3 lata.
鈿栵笍 Podstawa prawna: art. 6 Abs. 1 艣wieci b RODO (umowa), art. 6 Abs. 1 艣wieci a RODO (zgoda), art. 6 Abs. 1 艣wieci f RODO (prawnie uzasadnione interesy)

Je艣li zarejestrujesz si臋 u nas, dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane, je艣li podasz dane osobowe lub Dane takie jak adres IP s膮 rejestrowane w trakcie przetwarzania. Poni偶ej mo偶esz przeczyta膰, co rozumiemy przez do艣膰 niepor臋czny termin 鈥瀌ane osobowe鈥.

Je艣li rejestrujesz si臋 w imieniu osoby trzeciej, podawaj tylko te dane, kt贸re s膮 nam potrzebne do rejestracji i na kt贸re masz zgod臋 strony trzeciej. Je艣li to mo偶liwe, u偶ywaj bezpiecznego has艂a, kt贸rego nie u偶ywasz nigdzie indziej, oraz adresu e-mail, kt贸ry regularnie sprawdzasz.

Poni偶ej poinformujemy Ci臋 o dok艂adnym rodzaju przetwarzania danych, poniewa偶 chcemy, aby艣 czu艂 si臋 komfortowo!

Co to jest rejestracja?

Kiedy si臋 rejestrujesz, otrzymujemy od Ciebie pewne dane, a p贸藕niej umo偶liwiamy Ci po prostu zarejestrowanie si臋 u nas online i korzystanie z konta u nas. Konto u nas ma t臋 zalet臋, 偶e nie musisz za ka偶dym razem wpisywa膰 wszystkiego od nowa. Oszcz臋dza czas, wysi艂ek i ostatecznie zapobiega b艂臋dom w 艣wiadczeniu naszych us艂ug.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Kr贸tko m贸wi膮c, przetwarzamy dane osobowe w celu umo偶liwienia za艂o偶enia i korzystania z konta u nas.
Gdyby艣my tego nie robili, musieliby艣my za ka偶dym razem wprowadza膰 wszystkie dane, czeka膰 na nasz膮 akceptacj臋 i wprowadza膰 wszystko od nowa. My i wielu, wielu klient贸w nie uzna艂oby tego za tak dobre. Jak ci si臋 to podoba?

Jakie dane s膮 przetwarzane?

Wpisz wszystkie dane, kt贸re poda艂e艣 podczas rejestracji podczas rejestracji lub w ramach zarz膮dzania swoimi danymi na koncie.

Podczas rejestracji przetwarzamy nast臋puj膮ce rodzaje danych:

 • Imi臋
 • nazwisko
 • Adres e-mail
 • Nazwa firmy
 • Ulica + numer domu
 • Rezydencja
 • Kod pocztowy
 • Grunt

Podczas rejestracji przetwarzamy dane podane przez Ciebie podczas rejestracji, takie jak nazwa u偶ytkownika i has艂o, oraz dane zapisane w tle, takie jak informacje o urz膮dzeniu i adresy IP.

Podczas korzystania z konta przetwarzamy dane, kt贸re wprowadzasz podczas korzystania z konta i kt贸re powstaj膮 w ramach korzystania z naszych us艂ug.

czas przechowywania

Przechowujemy wprowadzone dane co najmniej przez czas tak d艂ugo, jak konto powi膮zane z danymi istnieje u nas i jest u偶ywane, tak d艂ugo, jak istniej膮 mi臋dzy nami zobowi膮zania umowne, a po wyga艣ni臋ciu umowy, do odpowiednie roszczenia z tego tytu艂u uleg艂y przedawnieniu. Ponadto przechowujemy Twoje dane tak d艂ugo, jak d艂ugo podlegamy prawnym obowi膮zkom przechowywania. Nast臋pnie przechowujemy dokumenty ksi臋gowe (faktury, dokumenty umowy, wyci膮gi z konta itp.) nale偶膮ce do umowy przez 10 lat (搂 147
AO) oraz inne istotne dokumenty handlowe 6 lat (搂 247 HGB) po naliczeniu.

Prawo do sprzeciwu

Zarejestrowa艂e艣 si臋, wprowadzi艂e艣 dane i chcesz cofn膮膰 przetwarzanie? Bez problemu. Jak mo偶na przeczyta膰 powy偶ej, prawa wynikaj膮ce z og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych istniej膮 r贸wnie偶 przy i po rejestracji, logowaniu lub koncie u nas. Skontaktuj si臋 z inspektorem ochrony danych powy偶ej, aby skorzysta膰 ze swoich praw. Je偶eli posiadasz ju偶 u nas konto, mo偶esz w 艂atwy spos贸b przegl膮da膰 lub edytowa膰 swoje dane i teksty na koncie. zarz膮dza膰.

podstawa prawna

Ko艅cz膮c proces rejestracji, zwracasz si臋 do nas przed zawarciem umowy w celu zawarcia umowy u偶ytkowania naszej platformy (chocia偶 obowi膮zek zap艂aty nie powstaje automatycznie). Ty inwestujesz czas na wprowadzenie danych i rejestracj臋, a my oferujemy Ci nasze us艂ugi po zalogowaniu si臋 do naszego systemu i przejrzeniu Twojego konta klienta. Wywi膮zujemy si臋 r贸wnie偶 z naszych zobowi膮za艅 umownych. Na koniec musimy powiadomi膰 zarejestrowanych u偶ytkownik贸w e-mailem o wa偶nych zmianach. Sztuka. 6 Abs. 1 艣wieci b RODO (realizacja dzia艂a艅 przedumownych, wykonanie umowy).

W razie potrzeby uzyskamy r贸wnie偶 Twoj膮 zgod臋, np. je艣li dobrowolnie podasz wi臋cej danych ni偶 jest to bezwzgl臋dnie konieczne lub je艣li b臋dziemy mogli przesy艂a膰 Ci reklamy. Sztuka. 6 Abs. 1 艣wieci zastosowanie ma zatem RODO (zgoda).

Mamy r贸wnie偶 uzasadniony interes w tym, aby wiedzie膰, z kim mamy do czynienia, w celu nawi膮zania kontaktu w okre艣lonych przypadkach. Ponadto musimy wiedzie膰, kto korzysta z naszych us艂ug i czy s膮 one wykorzystywane zgodnie z naszymi warunkami u偶ytkowania, dlatego art. 6 Abs. 1 艣wieci f RODO (prawnie uzasadnione interesy).

Uwaga: nast臋puj膮ce sekcje maj膮 by膰 zaznaczone przez u偶ytkownik贸w (w razie potrzeby):

Rejestracja z wyra藕nymi nazwami

Poniewa偶 w dzia艂alno艣ci gospodarczej musimy wiedzie膰, z kim mamy do czynienia, rejestracja jest mo偶liwa tylko przy u偶yciu prawdziwego imienia i nazwiska (prawdziwego imienia), a nie pseudonimu.

Rejestracja z pseudonimami

Podczas rejestracji mo偶na u偶ywa膰 pseudonim贸w, co oznacza, 偶e nie musisz rejestrowa膰 si臋 u nas przy u偶yciu prawdziwego imienia i nazwiska. Zapewnia to, 偶e Twoje imi臋 i nazwisko nie mo偶e by膰 przez nas przetwarzane.聽

Przechowywanie adresu IP

W trakcie rejestracji, logowania i korzystania z konta przechowujemy adres IP w tle ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa, aby m贸c okre艣li膰 legalne u偶ycie.

Profil publiczny

Profile u偶ytkownik贸w s膮 publicznie widoczne, tzn. cz臋艣ci profilu mo偶na przegl膮da膰 tak偶e w Internecie bez podawania nazwy u偶ytkownika i has艂a.

Uwierzytelnianie dwuetapowe (2FA)

Uwierzytelnianie dwusk艂adnikowe (2FA) zapewnia dodatkowe bezpiecze艅stwo podczas logowania, poniewa偶 uniemo偶liwia na przyk艂ad zalogowanie si臋 bez smartfona. Ten techniczny 艣rodek zabezpieczaj膮cy Twoje konto chroni Ci臋 przed utrat膮 danych lub nieautoryzowanym dost臋pem, nawet je艣li znasz swoj膮 nazw臋 u偶ytkownika i has艂o.Mo偶esz dowiedzie膰 si臋, kt贸re uwierzytelnianie dwusk艂adnikowe jest u偶ywane podczas rejestracji, logowania i samego konta.

Wprowadzenie do hostingu internetowego

Podsumowanie hostingu internetowego
馃懃 Dotyczy: Odwiedzaj膮cy witryn臋
馃 Cel: profesjonalny hosting stron internetowych i bezpiecze艅stwo dzia艂ania
馃摀 Przetwarzane dane: adres IP, czas wizyty na stronie, u偶ywana przegl膮darka i inne dane. Wi臋cej szczeg贸艂贸w mo偶na znale藕膰 poni偶ej lub z odpowiednim dostawc膮 us艂ug hostingowych.
馃搮 Czas przechowywania: zale偶y od odpowiedniego dostawcy, ale zwykle 2 tygodnie
鈿栵笍Podstawa prawna: art. 6 Abs. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)

Co to jest hosting?

Kiedy obecnie odwiedzasz strony internetowe, niekt贸re informacje 鈥 w tym dane osobowe 鈥 s膮 automatycznie tworzone i przechowywane, r贸wnie偶 na tej stronie. Dane te powinny by膰 przetwarzane tak oszcz臋dnie, jak to mo偶liwe i tylko z uzasadnieniem. Nawiasem m贸wi膮c, przez witryn臋 rozumiemy ca艂o艣膰 wszystkich stron internetowych w domenie, czyli wszystko od strony pocz膮tkowej (strony g艂贸wnej) do ostatniej podstrony (takiej jak ta). Przez domen臋 rozumiemy na przyk艂ad example.de lub example.com.

Gdy chcesz przegl膮da膰 stron臋 internetow膮 na komputerze, tablecie lub smartfonie, u偶ywasz do tego programu zwanego przegl膮dark膮 internetow膮. Prawdopodobnie znasz kilka przegl膮darek internetowych z nazwy: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox i Apple Safari. Nazywamy to przegl膮dark膮 lub w skr贸cie przegl膮dark膮 internetow膮.

Aby przegl膮da膰 stron臋, przegl膮darka musi po艂膮czy膰 si臋 z innym komputerem, na kt贸rym przechowywany jest kod strony: serwerem WWW. Obs艂uga serwera WWW jest skomplikowanym i czasoch艂onnym zadaniem, dlatego zazwyczaj podejmuj膮 si臋 tego profesjonalni dostawcy, czyli dostawcy. Oferuj膮 one hosting stron internetowych, a tym samym zapewniaj膮 niezawodne i bezb艂臋dne przechowywanie danych stron internetowych. Du偶o 偶argonu, ale prosz臋 b膮d藕cie czujni, b臋dzie jeszcze lepiej!

Dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane podczas 艂膮czenia si臋 przegl膮darki na Twoim komputerze (stacjonarnym, laptopie, tablecie lub smartfonie) oraz podczas przesy艂ania danych do i z serwera WWW. Z jednej strony Tw贸j komputer przechowuje dane, z drugiej strony serwer WWW r贸wnie偶 musi przechowywa膰 dane przez pewien czas, aby zapewni膰 prawid艂owe dzia艂anie.

Obraz m贸wi wi臋cej ni偶 tysi膮c s艂贸w, dlatego poni偶sza grafika przedstawia interakcj臋 mi臋dzy przegl膮dark膮, Internetem i dostawc膮 us艂ug hostingowych.

Browser und Webserver

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Cele przetwarzania danych to:

 1. Profesjonalny hosting stron internetowych i bezpiecze艅stwo dzia艂ania
 2. w celu utrzymania bezpiecze艅stwa operacyjnego i informatycznego
 3. Anonimowa ocena zachowania dost臋pu w celu ulepszenia naszej oferty i, w razie potrzeby, do 艣cigania karnego lub dochodzenia roszcze艅

Jakie dane s膮 przetwarzane?

Nawet gdy odwiedzasz nasz膮 stron臋 internetow膮, nasz serwer internetowy, czyli komputer, na kt贸rym przechowywana jest ta strona internetowa, zazwyczaj automatycznie zapisuje dane, takie jak

 • pe艂ny adres internetowy (URL) otwieranej strony internetowej
 • Przegl膮darka i wersja przegl膮darki (np. B.Chrom 87)
 • u偶ywany system operacyjny (np. B. Okna 10)
 • adres (URL) poprzednio odwiedzanej strony (referrer URL) (np. B.https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen/)
 • nazw臋 hosta i adres IP urz膮dzenia, z kt贸rego nast臋puje dost臋p (np. B. NAZWA KOMPUTERA i 194.23.43.121)
 • Data i godzina
 • w plikach, tzw. plikach dziennika serwera WWW

Jak d艂ugo przechowywane s膮 dane?

Co do zasady powy偶sze dane s膮 przechowywane przez dwa tygodnie, a nast臋pnie automatycznie usuwane. Nie przekazujemy tych danych dalej, ale nie mo偶emy wykluczy膰, 偶e w przypadku zachowania niezgodnego z prawem b臋d膮 one przegl膮dane przez w艂adze.

W skr贸cie:Twoja wizyta jest rejestrowana przez naszego dostawc臋 (firm臋, kt贸ra prowadzi nasz膮 stron臋 internetow膮 na specjalnych komputerach (serwerach)), ale nie przekazujemy Twoich danych bez Twojej zgody!

podstawa prawna

Legalno艣膰 przetwarzania danych osobowych w ramach hostingu wynika z art. 6 Abs. 1 艣wieci f DSGVO (ochrona uzasadnionych interes贸w), poniewa偶 korzystanie z profesjonalnego hostingu u dostawcy jest konieczne, aby prezentowa膰 firm臋 w Internecie w spos贸b bezpieczny i przyjazny dla u偶ytkownika oraz aby m贸c w razie potrzeby dochodzi膰 atak贸w i roszcze艅 z tego tytu艂u .

Zazwyczaj istnieje umowa mi臋dzy nami a dostawc膮 us艂ug hostingowych na przetwarzanie zam贸wienia zgodnie z art. 28 f. RODO, kt贸ry zapewnia przestrzeganie ochrony danych i gwarantuje bezpiecze艅stwo danych.

Systemy modu艂owe serwisu WWW Wprowadzenie

Podsumowanie zasad ochrony prywatno艣ci system贸w modu艂owych witryny
馃懃 Dotyczy: Odwiedzaj膮cy witryn臋
馃 Cel: Optymalizacja naszego serwisu
馃摀 Przetwarzane dane: Dane, takie jak informacje techniczne o u偶ytkowaniu, takie jak aktywno艣膰 przegl膮darki, aktywno艣膰 klikni臋膰, mapy ciep艂a sesji, a tak偶e dane kontaktowe, adres IP lub lokalizacja geograficzna. Wi臋cej szczeg贸艂贸w mo偶na znale藕膰 poni偶ej w niniejszym o艣wiadczeniu o ochronie danych oraz w o艣wiadczeniu o ochronie danych dostawc贸w.
馃搮 Czas przechowywania: zale偶y od dostawcy
鈿栵笍Podstawa prawna: art. 6 Abs. 1 艣wieci f RODO (prawnie uzasadnione interesy), art. 6 Abs. 1 艣wieci RODO (zgoda)

Co to s膮 elementy sk艂adowe strony internetowej?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z modu艂owego systemu stron internetowych. Systemy modu艂owe to specjalne formy systemu zarz膮dzania tre艣ci膮 (CMS). Dzi臋ki systemowi modu艂owemu operatorzy stron internetowych mog膮 bardzo 艂atwo i bez wiedzy programistycznej stworzy膰 stron臋 internetow膮. W wielu przypadkach hosty internetowe oferuj膮 r贸wnie偶 systemy modu艂owe. Korzystaj膮c z systemu modu艂owego, Twoje dane osobowe mog膮 by膰 r贸wnie偶 gromadzone, przechowywane i przetwarzane. W tym tek艣cie dotycz膮cym ochrony danych podajemy og贸lne informacje na temat przetwarzania danych przez systemy modu艂owe. Wi臋cej informacji mo偶na znale藕膰 w o艣wiadczeniach o ochronie danych dostawcy.

Dlaczego u偶ywamy blok贸w konstrukcyjnych dla naszej witryny?

Najwi臋ksz膮 zalet膮 systemu modu艂owego jest 艂atwo艣膰 obs艂ugi. Chcemy zaoferowa膰 Ci przejrzyst膮, prost膮 i dobrze zorganizowan膮 stron臋 internetow膮, kt贸r膮 mo偶emy 艂atwo obs艂ugiwa膰 i utrzymywa膰 sami - bez wsparcia z zewn膮trz. System modu艂owy oferuje teraz wiele pomocnych funkcji, z kt贸rych mo偶emy korzysta膰 nawet bez znajomo艣ci programowania. Dzi臋ki temu mo偶emy zaprojektowa膰 nasz膮 stron臋 internetow膮 zgodnie z naszymi 偶yczeniami i zaoferowa膰 Pa艅stwu przyjemny i informacyjny czas na naszej stronie internetowej.

Jakie dane przechowuje system modu艂owy?

To, kt贸re dok艂adnie dane s膮 przechowywane, zale偶y oczywi艣cie od zastosowanego systemu blok贸w konstrukcyjnych strony internetowej. Ka偶dy dostawca przetwarza i gromadzi r贸偶ne dane od osoby odwiedzaj膮cej witryn臋. Zwykle jednak gromadzone s膮 informacje techniczne dotycz膮ce u偶ytkowania, takie jak system operacyjny, przegl膮darka, rozdzielczo艣膰 ekranu, ustawienia j臋zyka i klawiatury, dostawca us艂ug hostingowych oraz data wizyty w witrynie. Dane 艣ledzenia (np. aktywno艣膰 przegl膮darki, aktywno艣膰 w strumieniu klikni臋膰, mapy cieplne sesji itp.) r贸wnie偶 mog膮 by膰 przetwarzane. Ponadto dane osobowe mog膮 by膰 r贸wnie偶 rejestrowane i przechowywane. S膮 to g艂贸wnie dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu (je艣li go poda艂e艣), adres IP oraz dane dotycz膮ce lokalizacji geograficznej. Mo偶esz dowiedzie膰 si臋, jakie dok艂adnie dane s膮 przechowywane w o艣wiadczeniu o ochronie danych dostawcy.

Jak d艂ugo i gdzie s膮 przechowywane dane?

Poni偶ej poinformujemy Ci臋 o czasie przetwarzania danych w zwi膮zku z u偶ywanym modu艂owym systemem stron internetowych, o ile b臋dziemy dysponowa膰 dalszymi informacjami na ten temat. Szczeg贸艂owe informacje na ten temat znajdziesz w o艣wiadczeniu o ochronie danych dostawcy. Og贸lnie rzecz bior膮c, przetwarzamy dane osobowe tylko tak d艂ugo, jak jest to absolutnie konieczne do 艣wiadczenia naszych us艂ug i produkt贸w. Mo偶e si臋 zdarzy膰, 偶e dostawca przechowuje Twoje dane zgodnie z w艂asnymi specyfikacjami, na kt贸re nie mamy wp艂ywu.

Prawo do sprzeciwu

Zawsze masz prawo do informacji, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych. W razie jakichkolwiek pyta艅, w ka偶dej chwili mo偶esz r贸wnie偶 skontaktowa膰 si臋 z osobami odpowiedzialnymi za modu艂owy system serwisu, z kt贸rego korzystasz. Dane kontaktowe mo偶na znale藕膰 w naszym o艣wiadczeniu o ochronie danych lub na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy.

Mo偶esz usuwa膰, wy艂膮cza膰 lub zarz膮dza膰 plikami cookie, kt贸rych dostawcy u偶ywaj膮 do swoich funkcji w Twojej przegl膮darce. W zale偶no艣ci od u偶ywanej przegl膮darki dzia艂a to na r贸偶ne sposoby. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e nie wszystkie funkcje mog膮 wtedy dzia艂a膰 normalnie.

podstawa prawna

Mamy prawnie uzasadniony interes w korzystaniu z modu艂owego systemu stron internetowych w celu optymalizacji naszej us艂ugi online i prezentowania jej w efektywny i przyjazny dla u偶ytkownika spos贸b. Odpowiedni膮 podstaw膮 prawn膮 jest art. 6 Abs. 1 艣wieci f RODO (prawnie uzasadnione interesy). Korzystamy jednak z systemu modu艂owego tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgod臋.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych nie jest bezwzgl臋dnie niezb臋dne do dzia艂ania serwisu, dane b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie na podstawie Twojej zgody. Dotyczy to w szczeg贸lno艣ci dzia艂a艅 艣ledz膮cych. Podstaw膮 prawn膮 w tym zakresie jest art. 6 Abs. 1 艣wieci DSGVO.

Niniejsze o艣wiadczenie o ochronie danych przybli偶y艂o Pa艅stwu najwa偶niejsze informacje og贸lne dotycz膮ce przetwarzania danych. Je艣li chcesz uzyska膰 bardziej szczeg贸艂owe informacje na ten temat, dalsze informacje - je艣li s膮 dost臋pne - znajdziesz w nast臋pnym rozdziale lub w polityce prywatno艣ci dostawcy.

Wprowadzenie do analityki internetowej

Podsumowanie zasad ochrony prywatno艣ci w us艂udze Web Analytics
馃懃 Dotyczy: Odwiedzaj膮cy witryn臋
馃 Cel: Ocena informacji o odwiedzaj膮cych w celu optymalizacji strony internetowej.
馃摀 Przetwarzane dane: Statystyki dost臋pu, kt贸re obejmuj膮 dane takie jak lokalizacje dost臋pu, dane urz膮dzenia, czas trwania i czas dost臋pu, zachowania zwi膮zane z nawigacj膮, zachowania zwi膮zane z klikaniem oraz adresy IP. Wi臋cej szczeg贸艂贸w mo偶na znale藕膰 w u偶ywanym w ka偶dym przypadku narz臋dziu do analityki internetowej.
馃搮 Czas przechowywania: zale偶y od u偶ywanego narz臋dzia do analityki internetowej
鈿栵笍Podstawa prawna: art. 6 Abs. 1 艣wieci a RODO (zgoda), art. 6 Abs. 1 艣wieci f RODO (prawnie uzasadnione interesy)

Co to jest analityka internetowa?

U偶ywamy oprogramowania na naszej stronie internetowej do oceny zachowania os贸b odwiedzaj膮cych witryn臋, okre艣lanego jako analityka internetowa lub analiza sieciowa. W ten spos贸b gromadzone s膮 dane, kt贸re odpowiedni dostawca narz臋dzi analitycznych (zwanych r贸wnie偶 narz臋dziami do 艣ledzenia) przechowuje, zarz膮dza i przetwarza. Za pomoc膮 danych dokonywane s膮 analizy zachowa艅 u偶ytkownik贸w na naszej stronie internetowej i udost臋pniane nam jako operatorowi strony. Ponadto wi臋kszo艣膰 narz臋dzi oferuje r贸偶ne opcje testowe. Na przyk艂ad mo偶emy sprawdzi膰, kt贸re oferty lub tre艣ci s膮 najlepiej odbierane przez naszych go艣ci. W tym celu pokazujemy dwie r贸偶ne oferty przez ograniczony czas. Po te艣cie (tzw. te艣cie A/B) wiemy, kt贸ry produkt lub jakie tre艣ci odwiedzaj膮cy nasz膮 witryn臋 uwa偶aj膮 za bardziej interesuj膮ce. Dla takich procedur testowych, jak r贸wnie偶 dla innych procedur analitycznych, mog膮 by膰 tworzone profile u偶ytkownik贸w i przechowywane dane w plikach cookie.

Dlaczego prowadzimy analityk臋 internetow膮?

Tworz膮c nasz膮 witryn臋 przy艣wieca nam jasny cel: chcemy dostarcza膰 najlepsz膮 na rynku ofert臋 internetow膮 dla naszej bran偶y. Aby osi膮gn膮膰 ten cel, z jednej strony chcemy zaoferowa膰 najlepsz膮 i najciekawsz膮 ofert臋, az drugiej strony chcemy mie膰 pewno艣膰, 偶e czujesz si臋 w pe艂ni komfortowo na naszej stronie. Za pomoc膮 narz臋dzi do analizy sieci mo偶emy bli偶ej przyjrze膰 si臋 zachowaniu os贸b odwiedzaj膮cych nasz膮 stron臋 internetow膮, a nast臋pnie odpowiednio ulepszy膰 nasz膮 stron臋 internetow膮 dla Ciebie i dla nas. Na przyk艂ad mo偶emy zobaczy膰, ile lat maj膮 艣rednio nasi odwiedzaj膮cy, sk膮d pochodz膮, kiedy nasza strona jest najcz臋艣ciej odwiedzana lub jakie tre艣ci lub produkty s膮 szczeg贸lnie popularne. Wszystkie te informacje pomagaj膮 nam zoptymalizowa膰 stron臋 internetow膮, a tym samym jak najlepiej dostosowa膰 j膮 do Twoich potrzeb, zainteresowa艅 i 偶ycze艅.

Jakie dane s膮 przetwarzane?

To, kt贸re dane s膮 dok艂adnie przechowywane, zale偶y oczywi艣cie od u偶ywanych narz臋dzi analitycznych. Co do zasady jednak zapisywane s膮 np. to, jakie tre艣ci przegl膮dasz na naszej stronie internetowej, w kt贸re przyciski lub linki klikasz, kiedy otwierasz stron臋, z jakiej przegl膮darki korzystasz, z jakiego urz膮dzenia (komputer, tablet, smartfon itp.) odwiedzasz stron臋 internetow膮 lub jakiego systemu komputerowego u偶ywasz. Je艣li zgadzasz si臋, 偶e dane lokalizacyjne mog膮 by膰 r贸wnie偶 gromadzone, mog膮 one by膰 r贸wnie偶 przetwarzane przez dostawc臋 narz臋dzia do analizy sieci.

Tw贸j adres IP r贸wnie偶 zostanie zapisany. Zgodnie z og贸lnym rozporz膮dzeniem o ochronie danych (RODO) adresy IP s膮 danymi osobowymi. Jednak Tw贸j adres IP jest zwykle przechowywany w postaci spseudonimizowanej (tj. w nierozpoznawalnej i skr贸conej formie). Do cel贸w testowania, analizy sieci i optymalizacji sieci nie s膮 przechowywane 偶adne bezpo艣rednie dane, takie jak imi臋 i nazwisko, wiek, adres lub adres e-mail. Wszystkie te dane, je艣li s膮 gromadzone, s膮 przechowywane pod pseudonimem. W ten spos贸b nie mo偶esz zosta膰 zidentyfikowany jako osoba.

Poni偶szy przyk艂ad schematycznie pokazuje, jak Google Analytics dzia艂a jako przyk艂ad 艣ledzenia internetowego opartego na kliencie z kodem Java Script.

Schematischer Datenfluss bei Google Analytics

To, jak d艂ugo dane s膮 przechowywane, zale偶y zawsze od dostawcy. Niekt贸re pliki cookie przechowuj膮 dane tylko przez kilka minut lub do czasu ponownego opuszczenia strony inne pliki cookie mog膮 przechowywa膰 dane przez kilka lat.

Czas przetwarzania danych

Poni偶ej poinformujemy Ci臋 o czasie przetwarzania danych, je艣li b臋dziemy mie膰 dalsze informacje na ten temat. Og贸lnie rzecz bior膮c, przetwarzamy dane osobowe tylko tak d艂ugo, jak jest to absolutnie konieczne do 艣wiadczenia naszych us艂ug i produkt贸w. Je偶eli wymagaj膮 tego przepisy prawa, np. w przypadku prowadzenia ksi臋gowo艣ci, ten okres przechowywania mo偶e r贸wnie偶 zosta膰 przekroczony.

Prawo do sprzeciwu

Masz r贸wnie偶 prawo i mo偶liwo艣膰 wycofania zgody na wykorzystywanie plik贸w cookies lub plik贸w cookies w dowolnym momencie. odwo艂a膰 zewn臋trznych dostawc贸w. Dzia艂a to za po艣rednictwem naszego narz臋dzia do zarz膮dzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przyk艂ad mo偶esz r贸wnie偶 zapobiec gromadzeniu danych przez pliki cookie, zarz膮dzaj膮c plikami cookie, dezaktywuj膮c je lub usuwaj膮c w swojej przegl膮darce.

podstawa prawna

Korzystanie z analityki internetowej wymaga Twojej zgody, kt贸r膮 uzyskali艣my za pomoc膮 naszego wyskakuj膮cego okienka cookie. Zgodnie z art. 6 Abs. 1 艣wieci a DSGVO (zgoda)podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, jaka mo偶e wyst膮pi膰, gdy s膮 one gromadzone przez narz臋dzia do analityki internetowej.

Opr贸cz zgody, mamy prawnie uzasadniony interes w analizowaniu zachowania os贸b odwiedzaj膮cych stron臋 internetow膮, a tym samym udoskonalaniu naszej oferty pod wzgl臋dem technicznym i ekonomicznym. Za pomoc膮 analityki internetowej mo偶emy identyfikowa膰 b艂臋dy na stronie, identyfikowa膰 ataki i poprawia膰 rentowno艣膰. Podstaw膮 prawn膮 tego jestart. 6 Abs. 1 艣wieci f RODO (prawnie uzasadnione interesy). Jednak u偶ywamy tych narz臋dzi tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgod臋.

Poniewa偶 narz臋dzia do analityki internetowej wykorzystuj膮 pliki cookie, zalecamy r贸wnie偶 zapoznanie si臋 z nasz膮 og贸ln膮 polityk膮 prywatno艣ci dotycz膮c膮 plik贸w cookie. Aby dowiedzie膰 si臋, jakie dok艂adnie dane s膮 przez Ciebie przechowywane i przetwarzane, powiniene艣 przeczyta膰 o艣wiadczenia o ochronie danych odpowiednich narz臋dzi.

Informacje na temat specjalnych narz臋dzi do analityki internetowej, je艣li s膮 dost臋pne, mo偶na znale藕膰 w poni偶szych sekcjach.

Wprowadzenie do marketingu e-mailowego

Podsumowanie marketingu e-mailowego
馃懃 Dotyczy to: subskrybent贸w newslettera
馃 Przeznaczenie: poczta bezpo艣rednia, powiadamianie o zdarzeniach systemowych
馃摀 Dane przetwarzane: Dane podane podczas rejestracji, ale przynajmniej adres e-mail. Wi臋cej informacji na ten temat znajdziesz w narz臋dziu e-mail marketingu u偶ywanym w ka偶dym przypadku.
馃搮 Czas przechowywania: Czas istnienia subskrypcji
鈿栵笍Podstawa prawna: art. 6 Abs. 1 艣wieci a RODO (zgoda), art. 6 Abs. 1 艣wieci f RODO (prawnie uzasadnione interesy)

Czym jest marketing e-mailowy?

Aby by膰 zawsze na bie偶膮co, korzystamy r贸wnie偶 z mo偶liwo艣ci marketingu e-mailowego. Je艣li zgadzasz si臋 na otrzymywanie naszych e-maili lub Je艣li wyrazi艂e艣 zgod臋 na otrzymywanie newslettera, b臋dziemy r贸wnie偶 przetwarza膰 i przechowywa膰 Twoje dane. Marketing e-mailowy jest podzbiorem marketingu internetowego. Polega to na wysy艂aniu wiadomo艣ci lub og贸lnych informacji o firmie, produkcie lub us艂udze poczt膮 elektroniczn膮 do okre艣lonej grupy os贸b, kt贸re s膮 nimi zainteresowane.

Je艣li chcesz wzi膮膰 udzia艂 w naszym marketingu e-mailowym (zwykle za po艣rednictwem biuletynu), zwykle wystarczy zarejestrowa膰 si臋 za pomoc膮 swojego adresu e-mail. Aby to zrobi膰, wype艂nij formularz online i wy艣lij go. Mo偶e si臋 jednak zdarzy膰, 偶e poprosimy Ci臋 o tytu艂 i imi臋, aby艣my mogli r贸wnie偶 napisa膰 do Ciebie osobi艣cie.

Zasadniczo rejestracja w celu otrzymywania biuletyn贸w odbywa si臋 za pomoc膮 tak zwanej 鈥瀙rocedury podw贸jnej zgody鈥. Po zarejestrowaniu si臋 do naszego newslettera na naszej stronie internetowej otrzymasz e-mail potwierdzaj膮cy subskrypcj臋 newslettera. Daje to pewno艣膰, 偶e jeste艣 w艂a艣cicielem adresu e-mail i 偶e nikt nie zarejestrowa艂 si臋 przy u偶yciu adresu e-mail innej osoby. My lub u偶ywane przez nas narz臋dzie do powiadamiania rejestrujemy ka偶d膮 rejestracj臋. Jest to konieczne, aby艣my mogli r贸wnie偶 udowodni膰 prawnie poprawny proces rejestracji. Co do zasady zapisywana jest godzina rejestracji, godzina potwierdzenia rejestracji oraz Tw贸j adres IP. Ponadto jest r贸wnie偶 rejestrowane, je艣li dokonasz zmian w przechowywanych danych.

Dlaczego u偶ywamy e-mail marketingu?

Oczywi艣cie chcemy by膰 z Pa艅stwem w kontakcie i zawsze przedstawia膰 Pa艅stwu najwa偶niejsze nowo艣ci dotycz膮ce naszej firmy. Mi臋dzy innymi wykorzystujemy marketing e-mailowy 鈥 cz臋sto nazywany po prostu 鈥瀊iuletynem鈥 鈥 jako zasadnicz膮 cz臋艣膰 naszego marketingu internetowego. Je艣li wyrazisz na to zgod臋 lub jest to dozwolone przez prawo, b臋dziemy Ci wysy艂a膰 newslettery, e-maile systemowe lub inne powiadomienia poczt膮 elektroniczn膮. U偶ywaj膮c w poni偶szym tek艣cie terminu 鈥瀗ewsletter鈥 mamy na my艣li g艂贸wnie e-maile, kt贸re s膮 wysy艂ane regularnie. Oczywi艣cie nie chcemy przeszkadza膰 Ci w 偶aden spos贸b naszym biuletynem. Dlatego zawsze staramy si臋 oferowa膰 tylko odpowiednie i interesuj膮ce tre艣ci. Na przyk艂ad mo偶esz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o naszej firmie, naszych us艂ugach lub produktach. Poniewa偶 stale ulepszamy nasze oferty, za po艣rednictwem naszego newslettera zawsze dowiesz si臋 o nowo艣ciach lub aktualnych specjalnych, lukratywnych promocjach. Je艣li zlecimy us艂ugodawcy, kt贸ry oferuje profesjonalne narz臋dzie do wysy艂ania do naszego marketingu e-mailowego, robimy to, aby m贸c oferowa膰 Ci szybkie i bezpieczne newslettery. Celem naszego marketingu e-mailowego jest zasadniczo informowanie Ci臋 o nowych ofertach, a tak偶e przybli偶anie si臋 do naszych cel贸w biznesowych.

Jakie dane s膮 przetwarzane?

Je艣li zostajesz subskrybentem naszego newslettera za po艣rednictwem naszej strony internetowej, potwierdzasz e-mailem cz艂onkostwo w li艣cie e-mailowej. Opr贸cz adresu IP i adresu e-mail mo偶na r贸wnie偶 zapisa膰 tytu艂, imi臋 i nazwisko, adres i numer telefonu. Jednak tylko wtedy, gdy wyrazisz zgod臋 na takie przechowywanie danych. Dane oznaczone jako takie s膮 niezb臋dne do skorzystania z oferowanej us艂ugi. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje brak mo偶liwo艣ci korzystania z us艂ugi. Ponadto na naszej stronie internetowej mog膮 by膰 przechowywane informacje o Twoim urz膮dzeniu lub preferowanych przez Ciebie tre艣ciach. Aby uzyska膰 wi臋cej informacji o tym, jak przechowujemy dane, gdy odwiedzasz witryn臋 internetow膮, zobacz sekcj臋 Automatyczne przechowywanie danych. Rejestrujemy Twoj膮 zgod臋, aby艣my zawsze mogli udowodni膰, 偶e jest ona zgodna z naszym prawem.

Czas przetwarzania danych

Je艣li usuniesz sw贸j adres e-mail z naszej listy dystrybucyjnej e-maili/biuletyn贸w, mo偶emy przechowywa膰 Tw贸j adres przez okres do trzech lat na podstawie naszych uzasadnionych interes贸w, aby艣my mogli nadal udowodni膰 Twoj膮 zgod臋 w tym czasie. Dane te mo偶emy przetwarza膰 tylko w przypadku obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Je艣li jednak potwierdzisz, 偶e wyrazi艂e艣 zgod臋 na subskrypcj臋 newslettera, mo偶esz w ka偶dej chwili z艂o偶y膰 indywidualne 偶膮danie usuni臋cia. W przypadku trwa艂ego sprzeciwu wobec zgody zastrzegamy sobie prawo do zapisania Twojego adresu e-mail na czarnej li艣cie. Tak d艂ugo, jak dobrowolnie zapiszesz si臋 do naszego newslettera, b臋dziemy oczywi艣cie przechowywa膰 Tw贸j adres e-mail.

Prawo do sprzeciwu

W ka偶dej chwili masz mo偶liwo艣膰 rezygnacji z subskrypcji newslettera. Wystarczy, 偶e odwo艂asz swoj膮 zgod臋 na zapis do newslettera. Zwykle zajmuje to tylko kilka sekund lub klikni臋cie lub dwa. W wi臋kszo艣ci przypadk贸w na ko艅cu ka偶dego e-maila znajduje si臋 link umo偶liwiaj膮cy wypisanie si臋 z newslettera. Je艣li naprawd臋 nie mo偶esz znale藕膰 linku w biuletynie, skontaktuj si臋 z nami przez e-mail, a my natychmiast anulujemy Twoj膮 subskrypcj臋 biuletynu.

podstawa prawna

Nasz newsletter jest wysy艂any na podstawie Twojejzgody(art. 6 ust. 1 艣wieci do DSGVO). Oznacza to, 偶e mo偶emy wysy艂a膰 Ci newsletter tylko wtedy, gdy wcze艣niej aktywnie si臋 do niego zarejestrowa艂e艣. W razie potrzeby mo偶emy r贸wnie偶 przesy艂a膰 Ci wiadomo艣ci reklamowe na podstawie 搂 7 ust. 3 UWG, je艣li zosta艂e艣 naszym klientem i nie sprzeciwi艂e艣 si臋 wykorzystaniu swojego adresu e-mail do reklamy bezpo艣redniej.

Informacje o specjalnych us艂ugach e-mail marketingu i sposobie przetwarzania przez nie danych osobowych mo偶na znale藕膰 鈥 je艣li s膮 dost臋pne 鈥 w poni偶szych sekcjach.

Wprowadzenie do medi贸w spo艂eczno艣ciowych

Podsumowanie polityki prywatno艣ci w mediach spo艂eczno艣ciowych
馃懃 Dotyczy: Odwiedzaj膮cy witryn臋
馃 Cel: Prezentacja i optymalizacja naszego serwisu, kontakt z odwiedzaj膮cymi, zainteresowanymi stronami itp., reklama
馃摀 Przetwarzane dane: dane takie jak numery telefon贸w, adresy e-mail, dane kontaktowe, dane o zachowaniu u偶ytkownika, informacje o Twoim urz膮dzeniu i adresie IP.
Wi臋cej szczeg贸艂贸w mo偶na znale藕膰 w odpowiednim u偶ywanym narz臋dziu medi贸w spo艂eczno艣ciowych.
馃搮 Czas przechowywania: zale偶y od u偶ywanych platform medi贸w spo艂eczno艣ciowych
鈿栵笍Podstawa prawna: art. 6 Abs. 1 艣wieci a RODO (zgoda), art. 6 Abs. 1 艣wieci f RODO (prawnie uzasadnione interesy)

Czym s膮 media spo艂eczno艣ciowe?

Opr贸cz naszej strony internetowej jeste艣my r贸wnie偶 aktywni na r贸偶nych platformach spo艂eczno艣ciowych. Dane u偶ytkownik贸w mog膮 by膰 przetwarzane w taki spos贸b, aby艣my mogli w szczeg贸lno艣ci zwraca膰 si臋 do u偶ytkownik贸w, kt贸rzy s膮 nami zainteresowani za po艣rednictwem sieci spo艂eczno艣ciowych. Ponadto elementy platformy medi贸w spo艂eczno艣ciowych mog膮 by膰 r贸wnie偶 osadzone bezpo艣rednio na naszej stronie internetowej. Dzieje si臋 tak na przyk艂ad, gdy klikniesz na tak zwany przycisk spo艂eczno艣ciowy na naszej stronie internetowej i zostaniesz przekierowany bezpo艣rednio do naszej obecno艣ci w mediach spo艂eczno艣ciowych. Tak zwane media spo艂eczno艣ciowe lub media spo艂eczno艣ciowe odnosz膮 si臋 do stron internetowych i aplikacji, za po艣rednictwem kt贸rych zarejestrowani cz艂onkowie mog膮 tworzy膰 tre艣ci, wymienia膰 si臋 nimi otwarcie lub w okre艣lonych grupach oraz nawi膮zywa膰 kontakty z innymi cz艂onkami.

Dlaczego korzystamy z medi贸w spo艂eczno艣ciowych?

Od lat platformy medi贸w spo艂eczno艣ciowych s膮 miejscem, w kt贸rym ludzie komunikuj膮 si臋 i 艂膮cz膮 online. Dzi臋ki naszym wyst臋pom w mediach spo艂eczno艣ciowych mo偶emy przybli偶y膰 nasze produkty i us艂ugi zainteresowanym stronom. Elementy medi贸w spo艂eczno艣ciowych zintegrowane z nasz膮 witryn膮 internetow膮 pomagaj膮 szybko i bez komplikacji prze艂膮czy膰 si臋 na nasze tre艣ci w mediach spo艂eczno艣ciowych.

Dane, kt贸re s膮 przechowywane i przetwarzane w wyniku korzystania przez Pa艅stwa z kana艂u medi贸w spo艂eczno艣ciowych, s艂u偶膮 przede wszystkim do przeprowadzania analiz sieciowych. Celem tych analiz jest mo偶liwo艣膰 opracowania bardziej precyzyjnych i spersonalizowanych strategii marketingowych i reklamowych. W zale偶no艣ci od Twojego zachowania na platformie medi贸w spo艂eczno艣ciowych, ocenione dane mog膮 s艂u偶y膰 do wyci膮gania odpowiednich wniosk贸w na temat Twoich zainteresowa艅 i tworzenia tzw. profili u偶ytkownik贸w. Platformy mog膮 r贸wnie偶 prezentowa膰 Ci spersonalizowane reklamy. W wi臋kszo艣ci przypadk贸w w Twojej przegl膮darce ustawiane s膮 w tym celu pliki cookie, kt贸re przechowuj膮 dane dotycz膮ce Twojego zachowania podczas korzystania.

Zasadniczo zak艂adamy, 偶e pozostajemy odpowiedzialni zgodnie z przepisami o ochronie danych, nawet je艣li korzystamy z us艂ug platformy medi贸w spo艂eczno艣ciowych. Europejski Trybuna艂 Sprawiedliwo艣ci orzek艂 jednak, 偶e w niekt贸rych przypadkach operator platformy medi贸w spo艂eczno艣ciowych ponosi z nami odpowiedzialno艣膰 solidarn膮 w rozumieniu art. 26 RODO mo偶e by膰. W takim przypadku zwr贸cimy na to osobn膮 uwag臋 i b臋dziemy dzia艂a膰 na podstawie stosownej umowy. Poni偶ej przedstawiono istot臋 umowy dla danej platformy.

Informujemy, 偶e podczas korzystania z platform medi贸w spo艂eczno艣ciowych lub naszych wbudowanych element贸w Twoje dane mog膮 by膰 przetwarzane r贸wnie偶 poza Uni膮 Europejsk膮, poniewa偶 wiele kana艂贸w medi贸w spo艂eczno艣ciowych, takich jak Facebook czy Twitter, to firmy ameryka艅skie. W rezultacie mo偶esz nie by膰 ju偶 w stanie tak 艂atwo dochodzi膰 lub wykonywa膰 swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych. forsowa膰.

Jakie dane s膮 przetwarzane?

To, jakie dok艂adnie dane s膮 przechowywane i przetwarzane, zale偶y od odpowiedniego dostawcy platformy medi贸w spo艂eczno艣ciowych. Ale zazwyczaj s膮 to dane, takie jak numery telefon贸w, adresy e-mail, dane, kt贸re wpisujesz w formularzu kontaktowym, dane u偶ytkownika, takie jak to, kt贸re przyciski klikasz, kogo lubisz lub obserwujesz, kiedy odwiedzi艂e艣, kt贸re strony, informacje o twoim urz膮dzeniu i Tw贸j adres IP. Wi臋kszo艣膰 tych danych jest przechowywana w plikach cookie. Zw艂aszcza je艣li posiadasz profil na odwiedzanym kanale medi贸w spo艂eczno艣ciowych i jeste艣 zalogowany, dane mog膮 zosta膰 powi膮zane z Twoim profilem.

Wszystkie dane zebrane za po艣rednictwem platformy medi贸w spo艂eczno艣ciowych s膮 r贸wnie偶 przechowywane na serwerach dostawc贸w. Oznacza to, 偶e tylko dostawcy maj膮 dost臋p do danych i mog膮 udzieli膰 Ci odpowiednich informacji. wprowadza膰 zmiany.

Je艣li chcesz dok艂adnie wiedzie膰, jakie dane s膮 przechowywane i przetwarzane przez dostawc贸w medi贸w spo艂eczno艣ciowych i jak mo偶esz sprzeciwi膰 si臋 przetwarzaniu danych, powiniene艣 uwa偶nie przeczyta膰 o艣wiadczenie firmy o ochronie danych. Nawet je艣li masz pytania dotycz膮ce przechowywania i przetwarzania danych lub chcesz dochodzi膰 odpowiednich praw, zalecamy bezpo艣redni kontakt z dostawc膮.

Czas przetwarzania danych

Poni偶ej poinformujemy Ci臋 o czasie przetwarzania danych, je艣li b臋dziemy mie膰 dalsze informacje na ten temat. Na przyk艂ad platforma medi贸w spo艂eczno艣ciowych Facebook przechowuje dane, dop贸ki nie s膮 ju偶 potrzebne do w艂asnych cel贸w. Dane klient贸w, kt贸re s膮 por贸wnywane z w艂asnymi danymi u偶ytkownika, zostan膮 usuni臋te w ci膮gu dw贸ch dni. Og贸lnie rzecz bior膮c, przetwarzamy dane osobowe tylko tak d艂ugo, jak jest to absolutnie konieczne do 艣wiadczenia naszych us艂ug i produkt贸w. Je偶eli wymagaj膮 tego przepisy prawa, np. w przypadku prowadzenia ksi臋gowo艣ci, ten okres przechowywania mo偶e r贸wnie偶 zosta膰 przekroczony.

Prawo do sprzeciwu

Masz r贸wnie偶 prawo i mo偶liwo艣膰 wycofania zgody na wykorzystywanie plik贸w cookies lub plik贸w cookies w dowolnym momencie. Odwo艂aj dostawc贸w zewn臋trznych, takich jak osadzone elementy medi贸w spo艂eczno艣ciowych. Dzia艂a to za po艣rednictwem naszego narz臋dzia do zarz膮dzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przyk艂ad mo偶esz r贸wnie偶 zapobiec gromadzeniu danych przez pliki cookie, zarz膮dzaj膮c plikami cookie, dezaktywuj膮c je lub usuwaj膮c w swojej przegl膮darce.

Poniewa偶 pliki cookie mog膮 by膰 u偶ywane z narz臋dziami medi贸w spo艂eczno艣ciowych, zalecamy r贸wnie偶 nasze og贸lne o艣wiadczenie o ochronie danych dotycz膮ce plik贸w cookie. Aby dowiedzie膰 si臋, jakie dok艂adnie dane s膮 przez Ciebie przechowywane i przetwarzane, powiniene艣 przeczyta膰 o艣wiadczenia o ochronie danych odpowiednich narz臋dzi.

podstawa prawna

Je偶eli wyrazi艂e艣 zgod臋 na przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych przez zintegrowane elementy medi贸w spo艂eczno艣ciowych, to ta zgoda stanowi podstaw臋 prawn膮 przetwarzania danych(art. 6 Abs. 1 艣wieci do DSGVO). Co do zasady Twoje dane b臋d膮 przetwarzane r贸wnie偶 na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu(art. 6 Abs. 1 艣wieci f RODO)przechowywane i przetwarzane w celu szybkiej i dobrej komunikacji z Tob膮 lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Jednak u偶ywamy tych narz臋dzi tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgod臋. Wi臋kszo艣膰 platform medi贸w spo艂eczno艣ciowych ustawia r贸wnie偶 pliki cookie w Twojej przegl膮darce w celu przechowywania danych. Dlatego zalecamy uwa偶ne przeczytanie naszego o艣wiadczenia o ochronie prywatno艣ci dotycz膮cego plik贸w cookie oraz zapoznanie si臋 z o艣wiadczeniem o ochronie prywatno艣ci lub polityk膮 dotycz膮c膮 plik贸w cookie odpowiedniego us艂ugodawcy.

Informacje na temat specjalnych platform medi贸w spo艂eczno艣ciowych 鈥 je艣li s膮 dost臋pne 鈥 mo偶na znale藕膰 w poni偶szych sekcjach.

Blogi i media publikacyjne Wprowadzenie

Podsumowanie polityki prywatno艣ci dotycz膮ce blog贸w i publikacji w mediach
馃懃 Dotyczy: Odwiedzaj膮cy witryn臋
馃 Cel: Prezentacja i optymalizacja naszego serwisu oraz komunikacja mi臋dzy odwiedzaj膮cymi stron臋, 艣rodki bezpiecze艅stwa i administracja
馃摀 Przetwarzane dane: Dane takie jak dane kontaktowe, adres IP oraz publikowane tre艣ci.
Wi臋cej szczeg贸艂贸w mo偶na znale藕膰 w u偶ywanych narz臋dziach.
馃搮 Czas przechowywania: zale偶y od u偶ytych narz臋dzi
鈿栵笍Podstawa prawna: art. 6 Abs. 1 艣wieci a RODO (zgoda), art. 6 Abs. 1 艣wieci f RODO (prawnie uzasadnione interesy), art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. B. RODO (umowa)

Czym s膮 blogi i media publikacyjne?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z blog贸w lub innych 艣rodk贸w komunikacji, za pomoc膮 kt贸rych z jednej strony mo偶emy komunikowa膰 si臋 z Tob膮, az drugiej strony Ty mo偶esz si臋 z nami komunikowa膰. Twoje dane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przechowywane i przetwarzane przez nas. Mo偶e to by膰 konieczne, aby艣my mogli odpowiednio wy艣wietla膰 tre艣ci, dzia艂a膰 komunikacj臋 i zwi臋ksza膰 bezpiecze艅stwo. W naszym tek艣cie dotycz膮cym ochrony danych przechodzimy do og贸lnych informacji o tym, kt贸re z Twoich danych mog膮 by膰 przetwarzane. Dok艂adne informacje na temat przetwarzania danych zawsze zale偶膮 od zastosowanych narz臋dzi i funkcji. Szczeg贸艂owe informacje na temat przetwarzania danych znajdziesz w informacjach o ochronie danych poszczeg贸lnych dostawc贸w.

Dlaczego korzystamy z blog贸w i medi贸w publikacyjnych?

Naszym najwi臋kszym celem w naszej witrynie jest oferowanie interesuj膮cych i ekscytuj膮cych tre艣ci, a jednocze艣nie Twoje opinie i tre艣ci s膮 dla nas wa偶ne. Dlatego chcemy stworzy膰 dobr膮 interaktywn膮 wymian臋 mi臋dzy nami a Tob膮. Dzi臋ki r贸偶nym blogom i opcjom publikacji mo偶emy dok艂adnie to osi膮gn膮膰. Na przyk艂ad mo偶esz publikowa膰 komentarze na temat naszych tre艣ci, komentowa膰 komentarze innych os贸b lub, w niekt贸rych przypadkach, samodzielnie publikowa膰 posty.

Jakie dane s膮 przetwarzane?

To, kt贸re dok艂adnie dane s膮 przetwarzane, zawsze zale偶y od u偶ywanych przez nas funkcji komunikacyjnych. Bardzo cz臋sto zapisywany jest adres IP, nazwa u偶ytkownika oraz publikowane tre艣ci. Odbywa si臋 to przede wszystkim w celu zapewnienia ochrony bezpiecze艅stwa, zapobiegania spamowi oraz mo偶liwo艣ci podejmowania dzia艂a艅 przeciwko tre艣ciom niezgodnym z prawem. Pliki cookie mog膮 by膰 r贸wnie偶 wykorzystywane do przechowywania danych. S膮 to ma艂e pliki tekstowe, kt贸re s膮 przechowywane z informacjami w Twojej przegl膮darce. Wi臋cej informacji na temat gromadzonych i przechowywanych danych mo偶na znale藕膰 w naszych poszczeg贸lnych sekcjach oraz w o艣wiadczeniu o ochronie danych danego dostawcy.

Czas przetwarzania danych

Poni偶ej poinformujemy Ci臋 o czasie przetwarzania danych, je艣li b臋dziemy mie膰 dalsze informacje na ten temat. Na przyk艂ad funkcje publikowania i komentowania przechowuj膮 dane, dop贸ki nie odwo艂asz przechowywania danych. Zasadniczo dane osobowe s膮 przechowywane tak d艂ugo, jak jest to absolutnie konieczne do 艣wiadczenia naszych us艂ug.

Prawo do sprzeciwu

Masz r贸wnie偶 prawo i mo偶liwo艣膰 wycofania zgody na wykorzystywanie plik贸w cookies lub plik贸w cookies w dowolnym momencie. zrezygnowa膰 z narz臋dzi komunikacyjnych stron trzecich. Dzia艂a to za po艣rednictwem naszego narz臋dzia do zarz膮dzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przyk艂ad mo偶esz r贸wnie偶 zapobiec gromadzeniu danych przez pliki cookie, zarz膮dzaj膮c plikami cookie, dezaktywuj膮c je lub usuwaj膮c w swojej przegl膮darce.

Poniewa偶 pliki cookie mog膮 by膰 r贸wnie偶 wykorzystywane w mediach publikacji, zalecamy r贸wnie偶 nasze og贸lne o艣wiadczenie o ochronie danych dotycz膮ce plik贸w cookie. Aby dowiedzie膰 si臋, jakie dok艂adnie dane s膮 przez Ciebie przechowywane i przetwarzane, powiniene艣 przeczyta膰 o艣wiadczenia o ochronie danych odpowiednich narz臋dzi.

podstawa prawna

Ze 艣rodk贸w komunikacji korzystamy g艂贸wnie na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interes贸w (art. 6 Abs. 1 艣wieci f RODO) w celu szybkiej i dobrej komunikacji z Pa艅stwem lub innymi klientami, partnerami biznesowymi i go艣膰mi. O ile korzystanie s艂u偶y przetwarzaniu stosunk贸w umownych lub ich inicjowaniu, podstaw膮 prawn膮 jest r贸wnie偶 art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. B. RODO.

Niekt贸re rodzaje przetwarzania, w szczeg贸lno艣ci wykorzystywanie plik贸w cookies oraz korzystanie z funkcji komentowania lub wysy艂ania wiadomo艣ci, wymagaj膮 Twojej zgody. Je偶eli i w zakresie, w jakim wyrazili Pa艅stwo zgod臋 na przetwarzanie i przechowywanie danych przez zintegrowane no艣niki publikacji, zgoda ta stanowi podstaw臋 prawn膮 przetwarzania danych (art. 6 Abs. 1 艣wieci do DSGVO).聽Wi臋kszo艣膰 funkcji komunikacyjnych, kt贸rych u偶ywamy, ustawia pliki cookie w Twojej przegl膮darce do przechowywania danych. Dlatego zalecamy uwa偶ne przeczytanie naszego o艣wiadczenia o ochronie prywatno艣ci dotycz膮cego plik贸w cookie oraz zapoznanie si臋 z o艣wiadczeniem o ochronie prywatno艣ci lub polityk膮 dotycz膮c膮 plik贸w cookie odpowiedniego us艂ugodawcy.

Informacje na temat narz臋dzi specjalnych 鈥 je艣li s膮 dost臋pne 鈥 mo偶na znale藕膰 w poni偶szych rozdzia艂ach.

Wpisy na blogu i funkcje komentarzy Polityka prywatno艣ci

Na naszej stronie internetowej mo偶emy korzysta膰 z r贸偶nych narz臋dzi komunikacji online. Na przyk艂ad u偶ywamy post贸w na blogach i funkcji komentarzy. Masz r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 komentowania lub pisa膰 posty. Je艣li skorzystasz z tej funkcji, Tw贸j adres IP mo偶e zosta膰 zapisany ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa. W ten spos贸b chronimy si臋 przed tre艣ciami niezgodnymi z prawem, takimi jak obelgi, nielegalna reklama czy zakazana propaganda polityczna. Aby rozpozna膰, czy komentarze s膮 spamem, mo偶emy r贸wnie偶 przechowywa膰 i przetwarza膰 informacje o u偶ytkownikach na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Je艣li rozpoczynamy ankiet臋, zapisujemy r贸wnie偶 Tw贸j adres IP na czas trwania ankiety, aby艣my mieli pewno艣膰, 偶e wszyscy bior膮cy w niej udzia艂 naprawd臋 g艂osuj膮 tylko raz. Pliki cookie mog膮 by膰 r贸wnie偶 wykorzystywane do cel贸w przechowywania. Wszystkie dane, kt贸re przechowujemy na Tw贸j temat (np. tre艣ci lub informacje o Tobie) pozostaj膮 przechowywane do momentu wyra偶enia przez Ciebie sprzeciwu.

Wprowadzenie do marketingu internetowego

Podsumowanie polityki prywatno艣ci dotycz膮cej marketingu online
馃懃 Dotyczy: Odwiedzaj膮cy witryn臋
馃 Cel: Ocena informacji o odwiedzaj膮cych w celu optymalizacji strony internetowej.
馃摀 Przetwarzane dane: Statystyki dost臋pu, kt贸re obejmuj膮 dane takie jak lokalizacje dost臋pu, dane urz膮dzenia, czas trwania i czas dost臋pu, zachowania zwi膮zane z nawigacj膮, zachowania zwi膮zane z klikaniem oraz adresy IP. Przetwarzane mog膮 by膰 r贸wnie偶 dane osobowe, takie jak imi臋 i nazwisko lub adres e-mail. Wi臋cej szczeg贸艂贸w mo偶na znale藕膰 w odpowiednim u偶ywanym narz臋dziu marketingu internetowego.
馃搮 Czas przechowywania: zale偶y od u偶ywanych narz臋dzi marketingu internetowego
鈿栵笍Podstawa prawna: art. 6 Abs. 1 艣wieci a RODO (zgoda), art. 6 Abs. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)

Czym jest marketing internetowy?

Marketing online odnosi si臋 do wszystkich dzia艂a艅, kt贸re s膮 przeprowadzane online w celu osi膮gni臋cia cel贸w marketingowych, takich jak zwi臋kszenie 艣wiadomo艣ci marki lub zamkni臋cie transakcji. Ponadto nasze dzia艂ania marketingowe online maj膮 na celu zwr贸cenie uwagi ludzi na nasz膮 stron臋 internetow膮. Aby m贸c pokaza膰 nasz膮 ofert臋 wielu zainteresowanym osobom, zajmujemy si臋 marketingiem internetowym. Najcz臋艣ciej jest to reklama online, content marketing lub optymalizacja wyszukiwarek. Dane osobowe s膮 r贸wnie偶 przechowywane i przetwarzane, aby艣my mogli skutecznie i w ukierunkowany spos贸b korzysta膰 z marketingu internetowego. Z jednej strony dane pomagaj膮 nam wy艣wietla膰 nasze tre艣ci tylko tym osobom, kt贸re s膮 nimi zainteresowane, az drugiej strony mo偶emy mierzy膰 skuteczno艣膰 reklamow膮 naszych dzia艂a艅 marketingowych online.

Dlaczego u偶ywamy narz臋dzi marketingu internetowego?

Chcemy pokaza膰 nasz膮 stron臋 wszystkim, kt贸rzy s膮 zainteresowani tym, co mamy do zaoferowania. Zdajemy sobie spraw臋, 偶e nie jest to mo偶liwe bez przemy艣lanych dzia艂a艅. Dlatego zajmujemy si臋 marketingiem internetowym. Istniej膮 r贸偶ne narz臋dzia, kt贸re u艂atwiaj膮 nam prac臋 nad naszymi dzia艂aniami marketingowymi online, a ponadto zawsze dostarczaj膮 sugestii dotycz膮cych ulepsze艅 za pomoc膮 danych. Dzi臋ki temu mo偶emy precyzyjniej kierowa膰 nasze kampanie do naszej grupy docelowej. Celem tych narz臋dzi marketingu online jest ostatecznie optymalizacja naszej oferty.

Jakie dane s膮 przetwarzane?

Aby nasz marketing online dzia艂a艂 i mo偶na by艂o mierzy膰 skuteczno艣膰 dzia艂a艅, tworzone s膮 profile u偶ytkownik贸w i przechowywane s膮 dane, na przyk艂ad w plikach cookie (ma艂e pliki tekstowe). Za pomoc膮 tych danych mo偶emy nie tylko umieszcza膰 reklamy w klasyczny spos贸b, ale tak偶e wy艣wietla膰 nasze tre艣ci bezpo艣rednio na naszej stronie internetowej w preferowany przez Ciebie spos贸b. Istniej膮 r贸偶ne narz臋dzia stron trzecich, kt贸re oferuj膮 te funkcje i odpowiednio zbieraj膮 i przechowuj膮 dane u偶ytkownika. Nazwane pliki cookie przechowuj膮 na przyk艂ad informacje o tym, kt贸re strony internetowe odwiedzi艂e艣 w naszej witrynie, jak d艂ugo przegl膮da艂e艣 te strony, kt贸re linki lub przyciski klikn膮艂e艣 lub z kt贸rej strony internetowej do nas trafi艂e艣. Ponadto mog膮 by膰 r贸wnie偶 przechowywane informacje techniczne. Na przyk艂ad Tw贸j adres IP, jakiej przegl膮darki u偶ywasz, z jakiego urz膮dzenia korzystasz, aby odwiedzi膰 nasz膮 stron臋 internetow膮 lub czas, kiedy uzyska艂e艣 dost臋p do naszej strony internetowej i kiedy ponownie j膮 opu艣ci艂e艣. Je艣li zgodzi艂e艣 si臋, 偶e mo偶emy r贸wnie偶 okre艣li膰 Twoj膮 lokalizacj臋, mo偶emy j膮 r贸wnie偶 przechowywa膰 i przetwarza膰.

Tw贸j adres IP b臋dzie przechowywany w postaci spseudonimizowanej (tj. skr贸conej). Unikalne dane, kt贸re bezpo艣rednio identyfikuj膮 Ci臋 jako osob臋, takie jak imi臋 i nazwisko, adres lub adres e-mail, s膮 przechowywane wy艂膮cznie w postaci pseudonimizowanej w ramach procesu reklamowego i marketingu internetowego. Nie mo偶emy wi臋c zidentyfikowa膰 Ci臋 jako osoby, przechowujemy jedynie pseudonimizowane, przechowywane informacje w profilach u偶ytkownik贸w.

Pliki cookie mog膮 by膰 r贸wnie偶 wdra偶ane, analizowane i wykorzystywane do cel贸w reklamowych na innych stronach internetowych, kt贸re dzia艂aj膮 z tymi samymi narz臋dziami reklamowymi. Dane mog膮 by膰 nast臋pnie przechowywane r贸wnie偶 na serwerach dostawc贸w narz臋dzi reklamowych.

W wyj膮tkowych przypadkach unikatowe dane (imi臋 i nazwisko, adres e-mail itp.) przechowywane w profilach u偶ytkownik贸w. To przechowywanie ma miejsce na przyk艂ad wtedy, gdy jeste艣 cz艂onkiem kana艂u medi贸w spo艂eczno艣ciowych, kt贸rego u偶ywamy do naszych dzia艂a艅 marketingowych online, a sie膰 艂膮czy wcze艣niej otrzymane dane z profilem u偶ytkownika.

Dzi臋ki wszystkim u偶ywanym przez nas narz臋dziom reklamowym, kt贸re przechowuj膮 dane od Ciebie na ich serwerach, zawsze otrzymujemy tylko podsumowane informacje, a nigdy dane, kt贸re pozwalaj膮 zidentyfikowa膰 Ci臋 jako osob臋 fizyczn膮. Dane pokazuj膮 tylko, jak dobrze ustawione dzia艂ania reklamowe zadzia艂a艂y. Mo偶emy na przyk艂ad zobaczy膰, jakie dzia艂ania sk艂oni艂y Ciebie lub innych u偶ytkownik贸w do odwiedzenia naszej strony internetowej i zakupu tam us艂ugi lub produktu. Na podstawie analiz mo偶emy w przysz艂o艣ci udoskonala膰 nasz膮 ofert臋 reklamow膮 i jeszcze dok艂adniej dostosowywa膰 j膮 do potrzeb i 偶ycze艅 zainteresowanych os贸b.

Czas przetwarzania danych

Poni偶ej poinformujemy Ci臋 o czasie przetwarzania danych, je艣li b臋dziemy mie膰 dalsze informacje na ten temat. Og贸lnie rzecz bior膮c, przetwarzamy dane osobowe tylko tak d艂ugo, jak jest to absolutnie konieczne do 艣wiadczenia naszych us艂ug i produkt贸w. Dane przechowywane w plikach cookies przechowywane s膮 przez r贸偶ny okres czasu.聽Niekt贸re pliki cookie s膮 usuwane ju偶 po opuszczeniu strony internetowej, inne mog膮 by膰 przechowywane w Twojej przegl膮darce przez kilka lat. Odpowiednie o艣wiadczenia o ochronie danych poszczeg贸lnych dostawc贸w zazwyczaj dostarczaj膮 dok艂adnych informacji o poszczeg贸lnych plikach cookie, z kt贸rych us艂ugodawca korzysta.

Prawo do sprzeciwu

Masz r贸wnie偶 prawo i mo偶liwo艣膰 wycofania zgody na wykorzystywanie plik贸w cookies lub plik贸w cookies w dowolnym momencie. odwo艂a膰 zewn臋trznych dostawc贸w. Dzia艂a to za po艣rednictwem naszego narz臋dzia do zarz膮dzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przyk艂ad mo偶esz r贸wnie偶 zapobiec gromadzeniu danych przez pliki cookie, zarz膮dzaj膮c plikami cookie, dezaktywuj膮c je lub usuwaj膮c w swojej przegl膮darce. Zgodno艣膰 z prawem przetwarzania do odwo艂ania pozostaje nienaruszona.

Poniewa偶 pliki cookie mog膮 by膰 zwykle u偶ywane z narz臋dziami marketingu internetowego, zalecamy r贸wnie偶 nasze og贸lne o艣wiadczenie o ochronie danych dotycz膮ce plik贸w cookie. Aby dowiedzie膰 si臋, jakie dok艂adnie dane s膮 przez Ciebie przechowywane i przetwarzane, powiniene艣 przeczyta膰 o艣wiadczenia o ochronie danych odpowiednich narz臋dzi.

podstawa prawna

Je艣li wyrazi艂e艣 zgod臋 na korzystanie z us艂ug zewn臋trznych dostawc贸w, podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z art. 6 Abs. 1 艣wieci a DSGVO (zgoda)podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, jaka mo偶e wyst膮pi膰, gdy s膮 one gromadzone przez narz臋dzia marketingu internetowego.

Mamy r贸wnie偶 uzasadniony interes w anonimowym pomiarze dzia艂a艅 marketingowych online w celu wykorzystania uzyskanych danych do optymalizacji naszej oferty i naszych dzia艂a艅. Odpowiedni膮 podstaw膮 prawn膮 jest art. 6 Abs. 1 艣wieci f RODO (prawnie uzasadnione interesy). Jednak u偶ywamy tych narz臋dzi tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgod臋.

Informacje na temat specjalnych narz臋dzi marketingowych online 鈥 je艣li s膮 dost臋pne 鈥 mo偶na znale藕膰 w poni偶szych sekcjach.

Podsumowanie platformy zarz膮dzania zgod膮 na pliki cookie
馃懃 Dotyczy: Odwiedzaj膮cy witryn臋
馃 Cel: Uzyskanie i zarz膮dzanie zgod膮 na okre艣lone pliki cookie, a tym samym na korzystanie z niekt贸rych narz臋dzi
馃摀 Dane przetwarzane: Dane do zarz膮dzania ustawionymi ustawieniami plik贸w cookie, takimi jak adres IP, czas wyra偶enia zgody, rodzaj zgody, indywidualne zgody. Wi臋cej informacji na ten temat mo偶na znale藕膰 w przypadku u偶ywanego narz臋dzia.
馃搮 Czas przechowywania: W zale偶no艣ci od u偶ywanego narz臋dzia, trzeba by膰 przygotowanym na okresy kilku lat
鈿栵笍Podstawa prawna: art. 6 Abs. 1 艣wieci a RODO (zgoda), art. 6 Abs. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)

Co to jest platforma zarz膮dzania zgod膮 na pliki cookie?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z oprogramowania Consent Management Platform (CMP), kt贸re u艂atwia nam i Tobie obs艂ug臋 u偶ywanych skrypt贸w i plik贸w cookie w spos贸b prawid艂owy i bezpieczny. Oprogramowanie automatycznie tworzy wyskakuj膮ce okienko cookie, skanuje i kontroluje wszystkie skrypty i pliki cookie, oferuje zgod臋 na pliki cookie wymagan膮 przez przepisy o ochronie danych oraz pomaga nam i Tobie 艣ledzi膰 wszystkie pliki cookie. Wi臋kszo艣膰 narz臋dzi do zarz膮dzania zgod膮 na pliki cookie identyfikuje i kategoryzuje wszystkie istniej膮ce pliki cookie. Jako odwiedzaj膮cy witryn臋 sam decydujesz, czy i na jakie skrypty i pliki cookie chcesz zezwoli膰, czy nie. Poni偶szy rysunek przedstawia relacje mi臋dzy przegl膮dark膮, serwerem WWW i CMP.

Consent Management Platform 脺berblick

Dlaczego u偶ywamy narz臋dzia do zarz膮dzania plikami cookie?

Naszym celem jest zaoferowanie Pa艅stwu jak najlepszej przejrzysto艣ci w zakresie ochrony danych. Jeste艣my do tego r贸wnie偶 prawnie zobowi膮zani. Chcemy Ci臋 jak najlepiej poinformowa膰 o wszystkich narz臋dziach i wszystkich plikach cookie, kt贸re mog膮 przechowywa膰 i przetwarza膰 Twoje dane. Masz r贸wnie偶 prawo decydowa膰, kt贸re pliki cookie akceptujesz, a kt贸re nie. Aby przyzna膰 Ci to prawo, najpierw musimy dok艂adnie wiedzie膰, kt贸re pliki cookie trafi艂y na nasz膮 stron臋 internetow膮. Dzi臋ki narz臋dziu do zarz膮dzania plikami cookie, kt贸re regularnie skanuje witryn臋 w poszukiwaniu wszystkich istniej膮cych plik贸w cookie, wiemy o wszystkich plikach cookie i mo偶emy przekaza膰 Ci informacje na ich temat zgodne z RODO. Nast臋pnie mo偶esz zaakceptowa膰 lub odrzuci膰 pliki cookie za po艣rednictwem systemu zgody.

Jakie dane s膮 przetwarzane?

W ramach naszego narz臋dzia do zarz膮dzania plikami cookie mo偶esz samodzielnie zarz膮dza膰 ka偶dym pojedynczym plikiem cookie i mie膰 pe艂n膮 kontrol臋 nad przechowywaniem i przetwarzaniem swoich danych. O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody zostanie zapisane, aby艣my nie musieli pyta膰 Ci臋 za ka偶dym razem, gdy odwiedzasz nasz膮 stron臋 internetow膮, a tak偶e mo偶emy udowodni膰 Twoj膮 zgod臋, je艣li wymagaj膮 tego przepisy prawa. Jest to przechowywane w pliku cookie opt-in lub na serwerze. W zale偶no艣ci od dostawcy narz臋dzia do zarz膮dzania plikami cookie okres przechowywania Twojej zgody na pliki cookie jest r贸偶ny. Dane te (np. pseudonimowy identyfikator u偶ytkownika, czas wyra偶enia zgody, szczeg贸艂owe informacje na temat kategorii lub narz臋dzi plik贸w cookie, przegl膮darki, informacje o urz膮dzeniu) s膮 zwykle przechowywane przez okres do dw贸ch lat.

Czas przetwarzania danych

Poni偶ej poinformujemy Ci臋 o czasie przetwarzania danych, je艣li b臋dziemy mie膰 dalsze informacje na ten temat. Og贸lnie rzecz bior膮c, przetwarzamy dane osobowe tylko tak d艂ugo, jak jest to absolutnie konieczne do 艣wiadczenia naszych us艂ug i produkt贸w. Dane przechowywane w plikach cookies przechowywane s膮 przez r贸偶ny okres czasu. Niekt贸re pliki cookie s膮 usuwane ju偶 po opuszczeniu strony internetowej, inne mog膮 by膰 przechowywane w Twojej przegl膮darce przez kilka lat. Dok艂adny czas przetwarzania danych zale偶y od wykorzystywanego narz臋dzia, w wi臋kszo艣ci przypadk贸w nale偶y by膰 przygotowanym na kilkuletni okres przechowywania. W odpowiednich o艣wiadczeniach o ochronie danych poszczeg贸lnych dostawc贸w z regu艂y otrzymaj膮 Pa艅stwo dok艂adne informacje o czasie przetwarzania danych.

Prawo do sprzeciwu

Masz r贸wnie偶 prawo i mo偶liwo艣膰 cofni臋cia zgody na wykorzystywanie plik贸w cookies w dowolnym momencie. Dzia艂a to za po艣rednictwem naszego narz臋dzia do zarz膮dzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przyk艂ad mo偶esz r贸wnie偶 zapobiec gromadzeniu danych przez pliki cookie, zarz膮dzaj膮c plikami cookie, dezaktywuj膮c je lub usuwaj膮c w swojej przegl膮darce.

Informacje o specjalnych narz臋dziach do zarz膮dzania plikami cookie, je艣li s膮 dost臋pne, mo偶na znale藕膰 w poni偶szych sekcjach.

podstawa prawna

Je艣li wyrazisz zgod臋 na pliki cookie, Twoje dane osobowe b臋d膮 przetwarzane i przechowywane za po艣rednictwem tych plik贸w cookie. Je艣li za Twoj膮 zgod膮(art. 6 ust. 1 艣wieci a RODO) mo偶e wykorzystywa膰 pliki cookies, zgoda ta jest jednocze艣nie podstaw膮 prawn膮 wykorzystywania plik贸w cookies lub przetwarzanie Twoich danych. W celu zarz膮dzania zgodami na pliki cookies oraz umo偶liwienia wyra偶enia zgody wykorzystywane jest oprogramowanie platformy zarz膮dzania zgodami na pliki cookies. Korzystanie z tego oprogramowania umo偶liwia nam sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie serwisu, co jest uzasadnionym interesem(art. 6 ust. 1 艣wieci f RODO).

Wprowadzenie dostawcy us艂ug p艂atniczych

Podsumowanie polityki prywatno艣ci dostawcy us艂ug p艂atniczych
馃懃 Dotyczy: Odwiedzaj膮cy witryn臋
馃 Cel: Umo偶liwienie i optymalizacja procesu p艂atno艣ci w naszym serwisie
馃摀 Dane przetwarzane: Dane takie jak imi臋 i nazwisko, adres, dane bankowe (numer konta, numer karty kredytowej, has艂a, numery TAN itp.), adres IP oraz dane umowy
Wi臋cej informacji mo偶na znale藕膰 w u偶ywanym narz臋dziu dostawcy us艂ug p艂atniczych.
馃搮 Czas przechowywania: zale偶y od u偶ywanego dostawcy p艂atno艣ci
鈿栵笍Podstawa prawna: art. 6 Abs. 1 艣wieci b RODO (wykonanie umowy)

Co to jest dostawca p艂atno艣ci?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z system贸w p艂atno艣ci online, kt贸re umo偶liwiaj膮 nam i Tobie bezpieczny i sprawny proces p艂atno艣ci. Mi臋dzy innymi dane osobowe mog膮 by膰 przesy艂ane do odpowiedniego dostawcy us艂ug p艂atniczych, tam przechowywane i przetwarzane. Dostawcy p艂atno艣ci to systemy p艂atno艣ci online, kt贸re umo偶liwiaj膮 z艂o偶enie zam贸wienia za po艣rednictwem bankowo艣ci internetowej. Przetwarzanie p艂atno艣ci jest przeprowadzane przez wybranego przez Ciebie dostawc臋 us艂ug p艂atniczych. Otrzymamy w贸wczas informacj臋 o dokonanej p艂atno艣ci. Z tej metody mo偶e skorzysta膰 ka偶dy u偶ytkownik, kt贸ry posiada aktywne konto w bankowo艣ci internetowej z kodem PIN i TAN. Prawie nie ma bank贸w, kt贸re nie oferuj膮 takich metod p艂atno艣ci lub ich nie akceptuj膮. zaakceptowa膰.

Dlaczego korzystamy z us艂ug dostawc贸w p艂atno艣ci na naszej stronie internetowej?

Oczywi艣cie chcemy oferowa膰 najlepsz膮 mo偶liw膮 obs艂ug臋 za po艣rednictwem naszej strony internetowej i naszego zintegrowanego sklepu internetowego, aby艣 czu艂 si臋 komfortowo na naszej stronie i korzysta艂 z naszych ofert. Wiemy, 偶e Tw贸j czas jest cenny, a przetwarzanie p艂atno艣ci musi przebiega膰 szybko i sprawnie. Z tych powod贸w oferujemy Ci r贸偶nych dostawc贸w us艂ug p艂atniczych. Mo偶esz wybra膰 preferowanego dostawc臋 p艂atno艣ci i zap艂aci膰 w zwyk艂y spos贸b.

Jakie dane s膮 przetwarzane?

To, kt贸re dane s膮 dok艂adnie przetwarzane, zale偶y od odpowiedniego dostawcy us艂ug p艂atniczych. Ale zasadniczo dane, takie jak imi臋 i nazwisko, adres, dane bankowe (numer konta, numer karty kredytowej, has艂a, numery TAN itp.) zapisane. S膮 to dane niezb臋dne, aby w og贸le m贸c przeprowadzi膰 transakcj臋. Ponadto mog膮 by膰 r贸wnie偶 przechowywane wszelkie dane dotycz膮ce umowy oraz dane u偶ytkownika, np. kiedy odwiedzasz nasz膮 stron臋 internetow膮, jakie tre艣ci Ci臋 interesuj膮 lub na kt贸re podstrony klikasz. Wi臋kszo艣膰 dostawc贸w us艂ug p艂atniczych przechowuje r贸wnie偶 Tw贸j adres IP oraz informacje o komputerze, z kt贸rego korzystasz.

Dane s膮 zazwyczaj przechowywane i przetwarzane na serwerach dostawc贸w us艂ug p艂atniczych. Jako operator serwisu nie otrzymujemy tych danych. Jeste艣my informowani jedynie o tym, czy p艂atno艣膰 zadzia艂a艂a, czy nie. W celu kontroli to偶samo艣ci i zdolno艣ci kredytowej dostawcy us艂ug p艂atniczych mog膮 przekazywa膰 dane odpowiednim w艂adzom. Zasady biznesowe i zasady ochrony danych danego dostawcy maj膮 zawsze zastosowanie do wszystkich transakcji p艂atniczych. Dlatego zawsze prosimy o zapoznanie si臋 z og贸lnymi warunkami i o艣wiadczeniem o ochronie danych dostawcy us艂ug p艂atniczych. Masz r贸wnie偶 prawo, na przyk艂ad, do usuni臋cia lub poprawienia danych w dowolnym momencie. Skontaktuj si臋 z odpowiednim us艂ugodawc膮 w sprawie swoich praw (prawo do odst膮pienia od umowy, prawo do informacji i prawo do bycia naruszonym).

Czas przetwarzania danych

Poni偶ej poinformujemy Ci臋 o czasie przetwarzania danych, je艣li b臋dziemy mie膰 dalsze informacje na ten temat. Og贸lnie rzecz bior膮c, przetwarzamy dane osobowe tylko tak d艂ugo, jak jest to absolutnie konieczne do 艣wiadczenia naszych us艂ug i produkt贸w. Je偶eli wymagaj膮 tego przepisy prawa, np. w przypadku prowadzenia ksi臋gowo艣ci, ten okres przechowywania mo偶e r贸wnie偶 zosta膰 przekroczony. Dokumenty ksi臋gowe (faktury, dokumenty um贸w, wyci膮gi z kont itp.) zwi膮zane z umow膮 przechowujemy przez 10 lat (搂 147 AO), a inne istotne dokumenty handlowe przez 6 lat (搂 247 HGB) od ich powstania.

Prawo do sprzeciwu

Zawsze masz prawo do informacji, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych. W razie jakichkolwiek pyta艅 mo偶esz r贸wnie偶 w ka偶dej chwili skontaktowa膰 si臋 z osob膮 odpowiedzialn膮 za dostawc臋 p艂atno艣ci. Dane kontaktowe mo偶na znale藕膰 w naszej specjalnej polityce prywatno艣ci lub na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy us艂ug p艂atniczych.

Mo偶esz usun膮膰, wy艂膮czy膰 lub zarz膮dza膰 plikami cookie, kt贸rych dostawcy us艂ug p艂atniczych u偶ywaj膮 do swoich funkcji w Twojej przegl膮darce. W zale偶no艣ci od u偶ywanej przegl膮darki dzia艂a to na r贸偶ne sposoby. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e proces p艂atno艣ci mo偶e wtedy przesta膰 dzia艂a膰.

podstawa prawna

Dlatego oferujemy przetwarzanie umowne lub stosunk贸w prawnych (art. 6 Abs. 1 艣wieci b RODO)opr贸cz tradycyjnych bank贸w/instytucji kredytowych, inni dostawcy us艂ug p艂atniczych. W o艣wiadczeniach o ochronie danych poszczeg贸lnych dostawc贸w us艂ug p艂atniczych (takich jak P艂atno艣ci Amazon,Apple PaylubDiscover) zawiera szczeg贸艂owy przegl膮d przetwarzania i przechowywania danych. Ponadto zawsze mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z osob膮 odpowiedzialn膮, je艣li masz jakiekolwiek pytania dotycz膮ce zagadnie艅 zwi膮zanych z ochron膮 danych.

Informacje o specjalnych dostawcach us艂ug p艂atniczych 鈥 je艣li s膮 dost臋pne 鈥 mo偶na znale藕膰 w poni偶szych sekcjach.

Polityka prywatno艣ci dotycz膮ca p艂atno艣ci w sklepie

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Shop Pay, us艂ugi rozwi膮za艅 p艂atno艣ci online. Us艂ugodawc膮 jest ameryka艅ska firma Shopify Inc. Na Europ臋 firma Shopify International Limited (Victoria Buildings, 2. Pi臋tro, 1.-2. Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlandia).
Zwracamy uwag臋, 偶e zdaniem Europejskiego Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony transferu danych do USA.聽 聽Przetwarzanie danych odbywa si臋 zasadniczo przez Shop Pay. Mo偶e to oznacza膰, 偶e dane nie mog膮 by膰 anonimizowane. Ponadto organy rz膮dowe USA mog膮 mie膰 dost臋p do poszczeg贸lnych danych. Mo偶e si臋 r贸wnie偶 zdarzy膰, 偶e dane te zostan膮 powi膮zane z danymi z innych mo偶liwych us艂ug Shop Pay, dla kt贸rych masz konto u偶ytkownika.
Wi臋cej o danych przetwarzanych za pomoc膮 Shop Pay dowiesz si臋 z Polityki prywatno艣ci pod adresem hhtps://www.shopify.de/legal/datenschutz.聽

Polityka prywatno艣ci American Express

Na naszej stronie internetowej korzystamy z American Express, globalnego dostawcy us艂ug finansowych. Us艂ugodawc膮 jest ameryka艅ska firma American Express Company. Na terenie Europy firma American Express Europe S.A. (Avenida Parten贸n 12-14, 28042, Madryt, Hiszpania).

American Express przetwarza Twoje dane r贸wnie偶 mi臋dzy innymi w USA. Zwracamy uwag臋, 偶e zdaniem Europejskiego Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony transferu danych do USA. Mo偶e to wi膮za膰 si臋 z r贸偶nymi zagro偶eniami dla legalno艣ci i bezpiecze艅stwa przetwarzania danych.

American Express stosuje tak zwane standardowe klauzule umowne (= art. 46. Abs. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) to szablony dostarczone przez Komisj臋 Europejsk膮 i maj膮 na celu zapewnienie, 偶e Twoje dane s膮 zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, je艣li s膮 przekazywane do kraj贸w trzecich (takich jak USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule American Express zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania europejskich standard贸w ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet je艣li dane s膮 przechowywane, przetwarzane i zarz膮dzane w USA. Klauzule te oparte s膮 na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzj臋 i odpowiednie standardowe klauzule umowne mo偶na znale藕膰 tutaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Zobacz 鈥濫uropejskie zasady wykonawcze (https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/), aby uzyska膰 wi臋cej informacji na temat standardowych klauzul umownych w American Express.

Wi臋cej informacji na temat danych przetwarzanych przez American Express mo偶na znale藕膰 w Polityce prywatno艣ci pod adresem https://www.americanexpress.com/de-de/firma/legal/datenschutz-center/online-datenschutzerklarung/.

Polityka prywatno艣ci Google Pay

Na naszej stronie internetowej korzystamy z us艂ug dostawcy p艂atno艣ci internetowych Google Pay. Us艂ugodawc膮 jest ameryka艅ska firma Google Inc. Za wszystkie us艂ugi Google w Europie odpowiada firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland).

Google przetwarza Twoje dane mi臋dzy innymi w USA. Zwracamy uwag臋, 偶e zdaniem Europejskiego Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony transferu danych do USA. Mo偶e to wi膮za膰 si臋 z r贸偶nymi zagro偶eniami dla legalno艣ci i bezpiecze艅stwa przetwarzania danych.

Google stosuje tak zwane standardowe klauzule umowne (= art. 46 Abs. 2 i 3 RODO).

Standardowe klauzule umowne - SCC) to szablony dostarczane przez Komisj臋 Europejsk膮 i maj膮 na celu zapewnienie, 偶e Twoje dane s膮 zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, je艣li s膮 przekazywane do kraj贸w trzecich (np. do USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule Google zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania europejskich standard贸w ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet je艣li dane s膮 przechowywane, przetwarzane i zarz膮dzane w USA. Klauzule te oparte s膮 na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzj臋 i odpowiednie standardowe klauzule umowne mo偶na znale藕膰 tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Przetwarzanie danych dla produkt贸w reklamowych Google (Warunki ochrony danych administratora reklam Google), kt贸re odnosz膮 si臋 do standardowych klauzul umownych, mo偶na znale藕膰 tutaj: https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Wi臋cej informacji o danych przetwarzanych przez Google Pay znajdziesz w polityce prywatno艣ci na https://policies.google.com/privacy.

Polityka prywatno艣ci giropay

Na naszej stronie internetowej korzystamy z us艂ug dostawcy p艂atno艣ci online giropay. Us艂ugodawc膮 jest niemiecka firma paydirekt GmbH, Stephanstra脽e 14-16, 60313 Frankfurt nad Menem, Niemcy.

Wi臋cej informacji na temat danych przetwarzanych przez giropay mo偶na znale藕膰 w o艣wiadczeniu o ochronie danych na https://www.giropay.de/agb/index.html.

Polityka prywatno艣ci Klarna Checkout

Podsumowanie polityki prywatno艣ci Klarna Checkout
馃懃 Dotyczy: Odwiedzaj膮cy witryn臋
馃 Cel: Optymalizacja procesu p艂atno艣ci w naszym serwisie
馃摀 Dane przetwarzane: Dane takie jak imi臋 i nazwisko, adres, dane bankowe (numer konta, numer karty kredytowej, has艂a, numery TAN itp.), adres IP oraz dane umowy
Wi臋cej szczeg贸艂贸w mo偶na znale藕膰 poni偶ej w niniejszym o艣wiadczeniu o ochronie danych.
馃搮 Okres przechowywania: Dane s膮 przechowywane tak d艂ugo, jak Klarna potrzebuje ich do cel贸w przetwarzania.
鈿栵笍Podstawa prawna: art. 6 Abs. 1 艣wieci c RODO (obowi膮zek prawny), art. 6 Abs. 1 艣wieci f RODO (prawnie uzasadnione interesy)

Co to jest Klarna Checkout?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z systemu p艂atno艣ci online Klarna Checkout szwedzkiej firmy Klarna Bank AB. Klarna Bank ma swoj膮 g艂贸wn膮 siedzib臋 pod adresem Sveav盲gen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja. Je艣li zdecydujesz si臋 skorzysta膰 z tej us艂ugi, dane osobowe b臋d膮 mi臋dzy innymi przesy艂ane do Klarna, przechowywane i przetwarzane. W niniejszym o艣wiadczeniu o ochronie danych chcieliby艣my przedstawi膰 przegl膮d przetwarzania danych przez Klarna.

Klarna Checkout to system p艂atno艣ci za zam贸wienia w sklepie internetowym. U偶ytkownik wybiera metod臋 p艂atno艣ci, a Klarna Checkout przejmuje ca艂y proces p艂atno艣ci. Po dokonaniu przez u偶ytkownika p艂atno艣ci za po艣rednictwem systemu kasowego i wprowadzeniu odpowiednich danych, przysz艂e zakupy online mog膮 by膰 dokonywane jeszcze szybciej i 艂atwiej. Nast臋pnie system Klarna rozpoznaje istniej膮cego klienta po wpisaniu adresu e-mail i kodu pocztowego.

Dlaczego u偶ywamy Klarna Checkout na naszej stronie internetowej?

Naszym celem w przypadku naszej strony internetowej i naszego zintegrowanego sklepu internetowego jest oferowanie mo偶liwie najlepszej obs艂ugi. Opr贸cz og贸lnego korzystania ze strony internetowej i naszych ofert obejmuje to r贸wnie偶 sprawne, szybkie i bezpieczne przetwarzanie p艂atno艣ci za Twoje zam贸wienia. Aby to zapewni膰, korzystamy z systemu p艂atno艣ci Klarna Checkout.

Jakie dane s膮 przechowywane przez Klarna Checkout?

Gdy tylko zdecydujesz si臋 na us艂ug臋 p艂atno艣ci Klarna i zap艂acisz za pomoc膮 metody p艂atno艣ci Klarna Checkout, przekazujesz r贸wnie偶 dane osobowe firmie. Dane techniczne, takie jak typ przegl膮darki, system operacyjny, nasz adres internetowy, data i godzina, ustawienia j臋zyka, ustawienia strefy czasowej i adres IP s膮 zbierane od Ciebie na stronie kasy Klarna i przesy艂ane na serwery Klarna i tam przechowywane. Dane te s膮 r贸wnie偶 zapisywane, je艣li nie zrealizowa艂e艣 jeszcze zam贸wienia.

Je艣li zamawiasz produkt lub us艂ug臋 za po艣rednictwem naszego sklepu, musisz poda膰 swoje dane osobowe w przewidzianych do tego polach. Dane te s膮 przetwarzane przez Klarna w celu przetwarzania p艂atno艣ci. Nast臋puj膮ce dane osobowe (jak r贸wnie偶 og贸lne informacje o produkcie) mog膮 by膰 przechowywane i przetwarzane przez Klarna w celu kontroli kredytowej i to偶samo艣ci:

 • Dane kontaktowe: imi臋 i nazwisko, data urodzenia, numer dowodu osobistego, tytu艂, adres rozliczeniowy i wysy艂kowy, adres e-mail, numer telefonu, narodowo艣膰 lub wynagrodzenie.
 • Informacje dotycz膮ce p艂atno艣ci, takie jak dane karty kredytowej lub numer konta bankowego
 • Informacje o produkcie, takie jak numer 艣ledzenia, rodzaj produktu i cena produktu

Ponadto istniej膮 r贸wnie偶 dane, kt贸re mo偶na zbiera膰 opcjonalnie, je艣li 艣wiadomie si臋 na to zdecydujesz. S膮 to na przyk艂ad przekonania polityczne, religijne lub 艣wiatopogl膮dowe lub r贸偶ne dane dotycz膮ce zdrowia.

Opr贸cz danych wymienionych powy偶ej, Klarna mo偶e r贸wnie偶 gromadzi膰 dane o towarach lub us艂ugach, kt贸re kupujesz lub zamawiasz, samodzielnie lub za po艣rednictwem stron trzecich (np. za naszym po艣rednictwem lub za po艣rednictwem publicznych baz danych). Mo偶e to by膰 na przyk艂ad numer 艣ledzenia lub rodzaj zamawianego przedmiotu, ale tak偶e informacje o Twojej zdolno艣ci kredytowej, Twoich dochodach lub udzieleniu kredytu. Klarna mo偶e r贸wnie偶 udost臋pnia膰 Twoje dane osobowe dostawcom us艂ug, takim jak dostawcy oprogramowania, dostawcy przechowywania danych lub nam jako sprzedawcom detalicznym.

W przypadku automatycznego wprowadzania danych do formularza zawsze stosuje si臋 pliki cookie. Je艣li nie chcesz korzysta膰 z tej funkcji, mo偶esz w ka偶dej chwili wy艂膮czy膰 te pliki cookie. W dalszej cz臋艣ci tekstu znajdziesz instrukcje, jak usun膮膰, wy艂膮czy膰 lub zarz膮dza膰 plikami cookie w przegl膮darce. Nasze testy wykaza艂y, 偶e Klarna nie ustawia bezpo艣rednio 偶adnych plik贸w cookie. Je艣li wybierzesz metod臋 p艂atno艣ci 鈥濳larna Sofort鈥 i klikniesz 鈥瀂am贸w鈥, zostaniesz przekierowany na stron臋 Sofort. Po udanej p艂atno艣ci przejdziesz do naszej strony z podzi臋kowaniami. Sofort.com ustawia tam nast臋puj膮cy plik cookie:

Imi臋: SOFUEB
Warto艣膰:e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7312094006-4
Cel:Ten plik cookie zapisuje identyfikator Twojej sesji.
Data wyga艣ni臋cia:po zako艅czeniu sesji przegl膮darki

Jak d艂ugo i gdzie s膮 przechowywane dane?

Klarna stara si臋 wykorzystywa膰 Twoje dane wy艂膮cznie na terenie UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jednak dane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przekazywane poza UE/EOG. W takim przypadku Klarna zapewnia, 偶e ochrona danych jest zgodna z RODO, a kraj trzeci podlega decyzji Unii Europejskiej stwierdzaj膮cej odpowiedni stopie艅 ochrony. Dane s膮 przechowywane tak d艂ugo, jak Klarna potrzebuje ich do cel贸w przetwarzania.

Jak mog臋 usun膮膰 lub skasowa膰 swoje dane? uniemo偶liwi膰 przechowywanie danych?

W ka偶dej chwili mo偶esz cofn膮膰 swoj膮 zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych przez Klarna. Zawsze masz prawo do informacji, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych. Wystarczy wpisa膰 firm臋 lub skontaktuj si臋 z zespo艂em ds. ochrony danych firmy, wysy艂aj膮c e-mail na adres datenschutz@klarna.de. Mo偶esz r贸wnie偶 skontaktowa膰 si臋 bezpo艣rednio z Klarna za po艣rednictwem strony internetowej Klarna鈥濵oja pro艣ba o ochron臋 danych鈥.

Mo偶esz usuwa膰, dezaktywowa膰 lub zarz膮dza膰 plikami cookie, kt贸rych Klarna mo偶e u偶ywa膰 do swoich funkcji w Twojej przegl膮darce. W zale偶no艣ci od u偶ywanej przegl膮darki dzia艂a to na r贸偶ne sposoby. W sekcji 鈥濸liki cookie鈥 znajdziesz odpowiednie linki do odpowiednich instrukcji dla najpopularniejszych przegl膮darek.

podstawa prawna

Dlatego oferujemy przetwarzanie umowne lub stosunk贸w prawnych (art. 6 Abs. 1 艣wieci b RODO)Opr贸cz konwencjonalnych bank贸w/instytucji kredytowych oferujemy r贸wnie偶 dostawc臋 us艂ug p艂atniczych Klarna Checkout.

Mamy nadziej臋, 偶e przedstawili艣my Ci dobry przegl膮d przetwarzania danych przez Klarna. Je艣li chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o tym, jak przetwarzane s膮 Twoje dane, zalecamy zapoznanie si臋 z o艣wiadczeniem o ochronie danych Klarna pod adresem https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy.

Polityka prywatno艣ci PayPal

Na naszej stronie internetowej korzystamy z us艂ugi p艂atno艣ci online PayPal. Us艂ugodawc膮 jest ameryka艅ska firma PayPal Inc. Za obszar europejski odpowiada firma PayPal Europe (S.脿 rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg).

PayPal przetwarza Twoje dane mi臋dzy innymi w USA. Zwracamy uwag臋, 偶e zdaniem Europejskiego Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony transferu danych do USA. Mo偶e to wi膮za膰 si臋 z r贸偶nymi zagro偶eniami dla legalno艣ci i bezpiecze艅stwa przetwarzania danych.

PayPal stosuje tak zwane standardowe klauzule umowne (= art. 46. Abs. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) to szablony dostarczone przez Komisj臋 Europejsk膮 i maj膮 na celu zapewnienie, 偶e Twoje dane s膮 zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, je艣li s膮 przekazywane do kraj贸w trzecich (takich jak USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule firma PayPal zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania europejskich standard贸w ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet je艣li dane s膮 przechowywane, przetwarzane i zarz膮dzane w USA. Klauzule te oparte s膮 na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzj臋 i odpowiednie standardowe klauzule umowne mo偶na znale藕膰 tutaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Wi臋cej informacji na temat standardowych klauzul umownych oraz danych przetwarzanych przez PayPal mo偶na znale藕膰 w o艣wiadczeniu o ochronie danych na stronie https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Sklep Zap艂a膰 Polityka prywatno艣ci

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Shop Pay, us艂ugi rozwi膮za艅 p艂atno艣ci online. Us艂ugodawc膮 jest ameryka艅ska firma Shopify Inc. Na Europ臋 firma Shopify International Limited (Victoria Buildings, 2. pi臋tro, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlandia).

Zwracamy uwag臋, 偶e zdaniem Europejskiego Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony transferu danych do USA. Przetwarzanie danych odbywa si臋 zasadniczo przez Shop Pay. Mo偶e to oznacza膰, 偶e dane nie mog膮 by膰 przetwarzane i przechowywane anonimowo. Ponadto dost臋p do poszczeg贸lnych danych mog膮 mie膰 organy rz膮dowe Stan贸w Zjednoczonych. Mo偶e si臋 r贸wnie偶 zdarzy膰, 偶e dane te zostan膮 powi膮zane z danymi z innych mo偶liwych us艂ug Shop Pay, dla kt贸rych masz konto u偶ytkownika.

Wi臋cej informacji na temat danych przetwarzanych za pomoc膮 Shop Pay mo偶na znale藕膰 w Polityce prywatno艣ci pod adresem https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Polityka prywatno艣ci wizy

Na naszej stronie internetowej korzystamy z us艂ugi Visa, globalnego dostawcy us艂ug p艂atniczych. Us艂ugodawc膮 jest ameryka艅ska firma Visa Inc. Za obszar europejski odpowiada firma Visa Europe Services Inc. (1 Sheldon Square, London W2 6TT, Wielka Brytania).

Visa przetwarza r贸wnie偶 Twoje dane m.in. w USA. Zwracamy uwag臋, 偶e zdaniem Europejskiego Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony transferu danych do USA. Mo偶e to wi膮za膰 si臋 z r贸偶nymi zagro偶eniami dla legalno艣ci i bezpiecze艅stwa przetwarzania danych.

Visa stosuje tak zwane standardowe klauzule umowne (= art. 46. Abs. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) to szablony dostarczone przez Komisj臋 Europejsk膮 i maj膮 na celu zapewnienie, 偶e Twoje dane s膮 zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, je艣li s膮 przekazywane do kraj贸w trzecich (takich jak USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule Visa zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania europejskich standard贸w ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet je艣li dane s膮 przechowywane, przetwarzane i zarz膮dzane w USA. Klauzule te oparte s膮 na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzj臋 i odpowiednie standardowe klauzule umowne mo偶na znale藕膰 tutaj:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Wi臋cej informacji na temat standardowych klauzul umownych Visa mo偶na znale藕膰 pod adresem https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Wi臋cej informacji na temat danych przetwarzanych w ramach korzystania z Visa mo偶na znale藕膰 w Polityce prywatno艣ci pod adresem https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

Audio & amp; wprowadzenie wideo

D藕wi臋k i amp; Podsumowanie polityki prywatno艣ci film贸w wideo
馃懃 Dotyczy: Odwiedzaj膮cy witryn臋
馃 Cel: Optymalizacja naszego serwisu
馃摀 Przetwarzane dane: Dane takie jak dane kontaktowe, dane o zachowaniu u偶ytkownika, informacje o Twoim urz膮dzeniu i adresie IP mog膮 by膰 przechowywane.
Wi臋cej informacji mo偶na znale藕膰 poni偶ej w odpowiednich tekstach dotycz膮cych ochrony danych.
馃搮 Czas przechowywania: Dane s膮 co do zasady przechowywane tak d艂ugo, jak jest to niezb臋dne do realizacji us艂ugi
鈿栵笍Podstawa prawna: art. 6 Abs. 1 艣wieci a RODO (zgoda), art. 6 Abs. 1 艣wieci f RODO (prawnie uzasadnione interesy)

Co to s膮 elementy audio i wideo?

Na naszej stronie internetowej mamy audio i Elementy wideo osadzone, dzi臋ki czemu mo偶na ogl膮da膰 filmy lub s艂ucha膰 muzyki/podcast贸w bezpo艣rednio na naszej stronie internetowej. Tre艣膰 jest dostarczana przez us艂ugodawc贸w. W zwi膮zku z tym wszystkie tre艣ci s膮 r贸wnie偶 uzyskiwane z odpowiednich serwer贸w dostawc贸w.

S膮 to zintegrowane elementy funkcjonalne platform takich jak YouTube, Vimeo czy Spotify. Korzystanie z tych portali jest zazwyczaj bezp艂atne, ale publikowanie tre艣ci mo偶e by膰 r贸wnie偶 p艂atne. Za pomoc膮 tych zintegrowanych element贸w mo偶esz s艂ucha膰 lub przegl膮da膰 odpowiednie tre艣ci za po艣rednictwem naszej strony internetowej.

Je艣li korzystasz z element贸w audio lub wideo na naszej stronie internetowej, Twoje dane osobowe mog膮 by膰 r贸wnie偶 przekazywane us艂ugodawcom, przetwarzane i przechowywane.

Dlaczego u偶ywamy d藕wi臋ku & Elementy wideo na naszej stronie?

Oczywi艣cie chcemy zapewni膰 Pa艅stwu najlepsz膮 ofert臋 na naszej stronie internetowej. Jeste艣my 艣wiadomi, 偶e tre艣膰 nie jest ju偶 przekazywana tylko w postaci tekstu i statycznych obraz贸w. Zamiast po prostu podawa膰 link do filmu, bezpo艣rednio na naszej stronie internetowej oferujemy formaty audio i wideo, kt贸re s膮 zabawne lub informacyjne, a najlepiej jedno i drugie. To rozszerza nasz膮 us艂ug臋 i u艂atwia dost臋p do interesuj膮cych tre艣ci. Dlatego opr贸cz naszych tekst贸w i obraz贸w oferujemy r贸wnie偶 tre艣ci wideo i/lub audio.

Jakie dane s膮 przesy艂ane przez audio & Elementy wideo zapisane?

Kiedy odwiedzasz stron臋 w naszej witrynie, kt贸ra ma na przyk艂ad osadzone wideo, Tw贸j serwer 艂膮czy si臋 z serwerem us艂ugodawcy. Twoje dane zostan膮 r贸wnie偶 przekazane zewn臋trznemu dostawcy i tam przechowywane. Niekt贸re dane s膮 gromadzone i przechowywane niezale偶nie od tego, czy masz konto u osoby trzeciej, czy nie. Zwykle obejmuje to adres IP, typ przegl膮darki, system operacyjny i inne og贸lne informacje o urz膮dzeniu. Ponadto wi臋kszo艣膰 dostawc贸w gromadzi r贸wnie偶 informacje o Twojej aktywno艣ci w sieci. Obejmuje to czas trwania sesji, wsp贸艂czynnik odrzuce艅, klikni臋ty przycisk lub stron臋 internetow膮, kt贸rej u偶ywasz do korzystania z us艂ugi. Wszystkie te informacje s膮 zwykle przechowywane za pomoc膮 plik贸w cookie lub znacznik贸w pikselowych (zwanych r贸wnie偶 sygna艂ami nawigacyjnymi). Pseudonimizowane dane s膮 zwykle przechowywane w plikach cookie w Twojej przegl膮darce. Zawsze mo偶esz dowiedzie膰 si臋, jakie dok艂adnie dane s膮 przechowywane i przetwarzane w o艣wiadczeniu o ochronie danych danego dostawcy.

Czas przetwarzania danych

Mo偶esz dowiedzie膰 si臋 dok艂adnie, jak d艂ugo dane s膮 przechowywane na serwerach zewn臋trznych dostawc贸w, poni偶ej w tek艣cie dotycz膮cym ochrony danych danego narz臋dzia lub w o艣wiadczeniu dostawcy o ochronie danych. Co do zasady dane osobowe s膮 przetwarzane tak d艂ugo, jak jest to bezwzgl臋dnie konieczne do 艣wiadczenia naszych us艂ug lub dostarczania produkt贸w. Zwykle dotyczy to r贸wnie偶 dostawc贸w zewn臋trznych. W wi臋kszo艣ci przypadk贸w mo偶na za艂o偶y膰, 偶e niekt贸re dane b臋d膮 przechowywane na serwerach firm trzecich przez kilka lat. Dane mog膮 by膰 przechowywane przez r贸偶ny okres czasu, w szczeg贸lno艣ci w plikach cookies. Niekt贸re pliki cookie s膮 usuwane ju偶 po opuszczeniu strony internetowej, inne mog膮 by膰 przechowywane w Twojej przegl膮darce przez kilka lat.

Prawo do sprzeciwu

Masz r贸wnie偶 prawo i mo偶liwo艣膰 wycofania zgody na wykorzystywanie plik贸w cookies lub plik贸w cookies w dowolnym momencie. odwo艂a膰 zewn臋trznych dostawc贸w. Dzia艂a to za po艣rednictwem naszego narz臋dzia do zarz膮dzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przyk艂ad mo偶esz r贸wnie偶 zapobiec gromadzeniu danych przez pliki cookie, zarz膮dzaj膮c plikami cookie, dezaktywuj膮c je lub usuwaj膮c w swojej przegl膮darce. Zgodno艣膰 z prawem przetwarzania do odwo艂ania pozostaje nienaruszona.

Poniewa偶 zintegrowane funkcje audio i wideo na naszej stronie zwykle r贸wnie偶 wykorzystuj膮 pliki cookie, nale偶y r贸wnie偶 zapozna膰 si臋 z nasz膮 og贸ln膮 polityk膮 prywatno艣ci dotycz膮c膮 plik贸w cookie. Wi臋cej informacji na temat post臋powania i przechowywania danych mo偶na znale藕膰 w o艣wiadczeniach o ochronie danych odpowiednich dostawc贸w zewn臋trznych.

Podstawa prawna

Je偶eli wyrazi艂e艣 zgod臋 na przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych przez zintegrowane elementy audio i wideo, to zgoda ta stanowi podstaw臋 prawn膮 przetwarzania danych(art. 6 Abs. 1 艣wieci do DSGVO). Co do zasady Twoje dane b臋d膮 przetwarzane r贸wnie偶 na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 Abs. 1 艣wieci f RODO)przechowywane i przetwarzane w celu szybkiej i dobrej komunikacji z Tob膮 lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Zintegrowanych element贸w audio i wideo u偶ywamy jednak tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgod臋.

Wszystkie teksty s膮 chronione prawami autorskimi.

殴r贸d艂o: utworzone za pomoc膮generatora prywatno艣cifirmy AdSimple