Was ist die Fair Wear Foundation?

Czym jest Fundacja Fair Wear?

Branża modowa - ciągle coś się dzieje! 

Produkcja odzieży w krajach wschodzących jest słusznie oceniana bardzo krytycznie.
Jednak my w Matakuna wierzymy, że korzyści ekonomiczne mogą pomóc tym krajom stać się bardziej zamożnymi.

Ważne jest, aby pracownicy w fabrykach nie byli wyzyskiwani, a warunki pracy umożliwiały pracę bezpieczną dla zdrowia i środowiska. 🌍🧘‍♂️

Fair Wear Foundation została założona w 1999 roku w celu promowania tych samych standardów w różnych krajach Afryki, Azji Południowo-Wschodniej i Europy Południowo-Wschodniej.

 

Co to dokładnie jest? 

Fair Wear Foundation to stowarzyszenie różnych interesariuszy. Należą do nich stowarzyszenia biznesowe, organizacje pozarządowe i związki zawodowe.

Celem jest przyspieszenie wdrażania uczciwych warunków pracy dla pracowników w zakładach produkcyjnych. Obejmuje to między innymi rozsądne płace, brak pracy przymusowej lub pracy dzieci oraz ograniczenie godzin pracy. 

Coroczne kontrole wydajności są przeprowadzane w celu zapewnienia, że standardy te są przestrzegane i stale ulepszane.
Uwzględniany jest cały łańcuch produkcyjny, od producenta do klienta końcowego. 📋✔

 

Kryteria Fundacji Fair Wear

  • Swobodny wybór pracy, brak pracy przymusowej.
  • Brak dyskryminacji pracowników.
  • Brak pracy dzieci. Pracownicy muszą być co najmniej w wieku obowiązku szkolnego iw żadnym przypadku nie mogą mieć mniej niż 15 lat.
  • Umiejętność tworzenia i przystępowania do związków zawodowych oraz prowadzenia rokowań zbiorowych.
  • Wypłata godnej płacy. Pracownicy powinni mieć możliwość utrzymywania się ze swojej pracy, wynagrodzenie nie może być niższe niż ustawowa płaca minimalna.
  • Rozsądne godziny pracy. Maksymalnie 48 godzin pracy w tygodniu i jeden dzień wolny w tygodniu.
  • Bezpieczne warunki pracy niezagrażające zdrowiu. Przemoc fizyczna lub seksualna w jakiejkolwiek formie jest surowo zabroniona.
  • Prawnie wiążące umowy o pracę, w których uregulowane są wszystkie istotne punkty stosunku pracy.

 

Nie brzmi źle, prawda?

W Matakuna z dumą pracujemy nad poprawą warunków pracy w dużych częściach świata dzięki naszym produktom.

Więcej Hakuna Matata dla każdego! 💚💚💚

 

masz pytania Wyślij nam e-mail na adres info@matakuna.com lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego czatu lub przez Instagram.

 

Pokój! 😊✌

 

 

 

 

Ci: https://utopia.de/siegel/fair-wear-foundation/ 
Zdjęcie: Kai Pilger: https://www.pexels.com/photo/assorted-clothes-996329/

Powrót do blogu